Archiv: !

5.AS - distanční výuka

9.11.2020

Jarka

čtení - čtení psacího písma

psaní - doplňování tajenek - osobně předány pracovní listy

počty - spočítat příklady a podle výsledků vybarvit obrázky 

prvouka - krajina okolo našeho města a regionální zvláštnosti

(pracovní listy osobně předány)

Šimon

čtení - metodou globálního čtení - procvičování

psaní - bludiště, obtahování obrázků podle teček (podzimní ovoce)

počty- číslo 4 (spojování se správným počtem obrázků) 

prvouka - krajina okolo našeho města a regionální zvláštnosti

(pracovní listy osobně předány)

David

čtení - určit počet slabik ve slovech

psaní - opis slabik 

počty - spočítat příklady na sčítání a podle výsledků vybarvit obrázky

prvouka - krajina okolo našeho města a regionální zvláštnosti

(pracovní listy zaslány emailem -  Obrnické centrum sociálních služeb)

Matyáš

rozumová výchova - ukázat (případně pojmenovat) na fotografiích členy své rodiny,

                                      grafomotorická cvičení v krupici (kruhy, čáry…) 

smyslová výchova - úchopy předmětů různých tvarů, třídění těchto předmětů na hromady                      

                                 - skládání dřeva, sběr jablek…

Šárka, Davídek

rozumová výchova – grafomotorická cvičení v krupici, procvičování jemné motoriky – sbírání    

                                      předmětů ze stolu (tužka, guma, víčka…)     

smyslová výchova – hry se zvuky, otáčení se za zvukem, vyhledávání zdrojů zvuků (náměty telefonicky upřesněny)                                                             

Přejeme mnoho úspěchů při práci!

Třídní učitelka Mgr. Ivana Jelínková a paní asistentky.