Archiv: !

6.A - distanční výuka

9.11.2020

MATEMATIKA

Číselná osa do 10 000, porovnávání čísel, sudá a lichá čísla, zaokrouhlování- pracovní listy si vyzvedněte osobně ve škole!

MATEMATIKA- Geometrie

Převody jednotek délky a hmotnosti- pracovní list, který si u mě vyzvednete.

ČESKÝ JAZYK

Opakování- Souhlásky měkké, tvrdé, obojetné, vyjmenovaná slova po B, L, M- opět dostanete připravené pracovní listy.

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Náš byt- do sešitu vytvoříte nadpis a popíšete svůj byt v pěti větách. Poté byt nakreslíte tak, jak to zvládnete. Půdorys si vytvoříme společně ve škole.

PŘÍRODOPIS

Do sešitu krasopisně nadepiš: Bakterie a viry. Následně barevně zakresli buňku bakterie(str. 21) a viru(str. 23) a popiš.

·       Učebnice str. 21 a 23

FYZIKA

Délka- zopakuj si měření délky formou videa.

https://www.youtube.com/watch?v=po5Gw4obPT8

Mějte se krásně a makejte.  Jana Volrábová 

 

Všechny pracovní listy si schovávejte do doby, než se opět vrátíme do školy nebo mi je přineste osobně do školy.

Německý jazyk:

Učebnice str. 4 – 6 – téma Die Familie

Opakování slovíček – téma Die Familie (PL)

Překlad vět (PL)

D – 6.A  Do sešitu zapiš odpovědi na otázky: 1. Jak se jmenuje nejstarší období dějin lidstva? 2. Kdy toto období začalo? 3. Kdy toto období skončilo?

Zapiš do sešitu:

VÝVOJ ČLOVĚKA

-          člověk se vyvinul z živočišných předchůdců, kteří byli příbuzní lidoopům (šimpanz, gorila)

-          žili na území Afriky před 3až 4 miliony let

-          byli podobní opicím, ale odlišovali se tím, že se pohybovali po zadních končetinách

 

Prohlédni si obrázky v učebnici na straně 12 a 13. Předchůdce člověka můžeš nakreslit do sešitu.