Archiv: !

6.AS - distanční výuka

9.11.2020

Čtení – Pojmenujte obrázky v pracovním listu, vytleskejte slabiky a zakreslete jejich počet. Ve druhém pracovním listu rozstříhejte slova s obrázkem podle čar, poté skládejte a čtěte.

Psaní – V pracovním listu dopište velkými tiskacími písmeny slova pod obrázky. Procvičujte psaní psacího písma v dalších pracovních listech.

Počty – Podívejte se s rodiči na krátké video o jednotkách délky.

https://www.youtube.com/watch?v=z1wMZYuC6nc

Zkuste s rodiči měřit různé věci. V pracovním listu zapište, kolik cm měří různé předměty na obrázcích.

Prvouka – Pojmenujte obrázky v pracovním listu s tématem nemocnice. Povídejte si s rodiči o tom, kdo v nemocnici pracuje, jak to v nemocnici vypadá, jaká tam jsou oddělení, kdo v nemocnici leží, kam jezdí sanita, proč houká?

Ve druhém pracovním listu vystříhejte, pojmenujte a nalepte správně části lidského těla.

Přeji vám všem krásný týden. Vaše třídní učitelka Ilona Kocourková.