Archiv: !

6.B - distanční výuka

9.11.2020

ČJ

·        Doplnit pracovní list – vyjmenovaná slova (bude známkováno)

·        Čítanka str. 8-10/přečíst pohádku    

·        do sešitu ČJ – LV (literární výchova) napsat nadpis z čítanky str. 8 a napsat 5 vět, o čem pohádka byla + nakreslit obrázek

·        čítanka str. 13/přečíst obě básničky

·        do školního sešitu opsat z uč. str. 17/cv. 4 (bude známkováno)

·        do domácího sešitu opsat z uč. str. 17/ cv. 5

·        uč. str. 63/cv. 6 – přečíst a do sešitu ČJ – KaSV (sloh) napsat nadpis a popsat naši třídu 5 větami       

M

·        do školního sešitu nalepit a vypracovat pracovní list (bude známkováno)

D

·        Do školního sešitu nalepit pracovní list s výkladem

·        Vyplnit pracovní list, nalepit do sešitu (bude známkováno)

P

·        Do školního sešitu nalepit pracovní list s výkladem a z učebnice ze str. 23/dole nakreslit a popsat obrázek

·        Vyplnit pracovní list, nalepit do sešitu (bude známkováno)

    FYZIKA

 

Délka. Zopakuj si měření délky formou videa.

 

https://www.youtube.com/watch?v=po5Gw4obPT8

Zdraví Vás Jana Volrábová

Německý jazyk  - 6:B

 

Opakování názvů členů rodiny a příbuzných. Počítáme do dvaceti.

Sčítáme a odčítáme. Například 10-5´= ?  7+6=?.............................

Opakujeme odpovědi na otázky a tvoříme je.

Bist du ? – Jste?  Was ist?  Co je ?Wer ist? – Kdo je? Wo ist? – Kde je? Vieviel?- Kolik

Přidáme otázky: Kde bydlíš – Wo wohnst du? Ich wohne im ………

Jak se jmenuješ? Wie heissen du? – Ich heisse……….

Přidáme názvy barev.

 

Základní názvy používané ve škole – tabule, třída, penál, pero, tužka, pastelka.

9. tř.

ČJ

·        Str. 21/ opsat do ŠS 2 nadpisy

·        Str. 22/cv. 1 opsat do ŠS pouze silně vytištěná slova a určit druh podle tabulky na str. 21

·        Str. 22/ cv. 3 – opsat do domácího sešitu 5 vět

·        Do sešitu ČJ – KaSV napsat nadpis Adresa a správně ji napíšeš (bude známkováno)

·        Do sešitu ČJ – KaSV napsat nadpis Tradiční řemesla a přiřadit správný popis (pošlu do skupiny, bude známkováno)

 M

·        Str. 16/ cv. 11, 12, 13 – z každého cvičení si vyber 2 příklady (dohromady 6!) napiš je do ŠS a vypočítej

·        Str. 17/ cv. 21 – vypočítat do domácího sešitu 4 příklady

·        Str. 17/cv. 18, 19 – do ŠS (bude známkováno)

 D

·        Str. 17-18/ napsat nadpis do sešitu + výpisky z učebnice, které pošlu do společné skupiny

·        Odpovědět na otázky – str. 14/1, str. 16/1, str. 18/2, 3 (bude známkováno)

 P

·        Str. 22/ napsat nadpis do sešitu + výpisky z učebnice, které pošlu do společné skupiny

·        Odpovědět na otázky – str. 22/3 4, 5 (bude známkováno)

 

CHEMIE

 

Prostuduj si následující prezentaci – Voda:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EQNbsG8vk5FCirYUmXcY0nYB55LCOXnDwjyNmTauF6NDlg?e=mJcpK4

 Vypracuj test:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5rK0TI-bDYlAnpnjQjc6LNFUOUpMUTJQV1hBNTlTSkZNUzlIMFFPSFA0WCQlQCN0PWcu 

ZEMĚPIS

Podívej se na prezentaci – Časové pásmo

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/ESs8VaPX6btGg5cf1s1qHvwB3qQW0bTkfUDHytXmjzczog?e=r2uOJU

Vypracuj test:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UNEtSQ0E0MjNINlowTVBUTElDWkJCOUlXTC4u 

FYZIKA

Tepelné spotřebiče, termostat. Do sešitu si opište ze str. 36 informace o tom, jak šetříme energii a jakým způsobem nastavujeme teplotu u spotřebičů.

·       Učebnice str. 36

Zdraví Vás Jana Volrábová

NJ 

Opakování sloves - ležet, sedět, psát, smát se, plakat, stát, malovat.

Opakování počítání do 100.

Tvoříme otázky a odpovědi na téma škola třída.

Například – Jak se jmenuje naše škola, třída, třídní učitel, spolužáci.

Kde to je ? Tabule? Hier ist die Tafel. Kde je mapa. Die Landkarte ist dort.

 Kdo má gumu?............