Archiv: !

7.A - distanční výuka

9.11.2020

ČESKÝ JAZYK

Opakování a procvičování vyjmenovaných slov - pracovní list

Stavba slov - učebnice str. 19 - cv. 5 a, b, c/ cv.6 a, b, c/ Cv.7

ČTENÍ

Čítanka str. 16 Vyhlídkový let, Přemnožení roháči

Do sešitu napsat nadpisy a 4 věty co se dělo v pravěku (jak žili, co jedli, kde bydleli, co dělali muži, co ženy)

MATEMATIKA

Procvičovat násobení - pracovní list

Číselná osa do milionu- pracovní list

Geometrie - narýsuj 3přímky, 3 libovolné úsečky a popiš je

DĚJEPIS

KMENY A PRVNÍ ČESKÁ KNÍŽATA

https://specmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cakoma_specmo_cz/EQ4lwFEN28dNiXqo1C4G-8oB6-f_bOWVjfZs0j7rIp_gbQ?e=hf7pe9

PŘÍRODOPIS - ZOOLOGIE

PTÁCI

https://specmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cakoma_specmo_cz/ETEf4uKCxMRIm0NSaLnaQeABZNCW2Ey5OF9BMorLLotVNg?e=b3ieSn

učivo zapisujte podle domluveného postupu ( sešity P, Z, F, D, sešit na DV, pracovní listy)

kontrola a nové pracovní listy - středa 11.11. Od 10.00 - 11.00 hodin ve škole

Třídní Martina Čáková

Podívej se na naučné video o vzniku České republiky:

https://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SY&ab_channel=PavelKoutsk%C3%BD

a video dále video Naše země ČR:

https://edu.ceskatelevize.cz/video/452-nase-zeme-ceska-republika

Vypracuj test – Česká republika

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5jxJ-1baKe9KuetfQwfw51xUMjJJV05ITDM2RVlMUENLTjIyQVkxSVpFMCQlQCN0PWcu 

Zdravím sedmáci,

posílám vám učivo na tento týden.

Všechny pracovní listy si schovávejte do doby, než se opět vrátíme do školy nebo mi je přineste osobně do školy.

Německý jazyk:

Učebnice str. 5 – téma Die Wohnung

Opakování slovíček – téma Die Wohnung (PL)

Překlad vět (PL)

https://specmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nekja_specmo_cz/EdKo2AOrkapDtsvDkgWOE64Bt2V_-Inlomjoi6zPKirYDg?e=gS8UbF 

Fyzika – nalepte do sešitu a vypracujte zadané úkoly