Archiv: !

7.AS - distanční výuka

9.11.2020

V pondělí Vám rodiče donesou nové úkoly, které jistě bezproblémově zvládnete. Zkuste pracovat co nejvíce samostatně, ať maminka může uvařit dobrý oběd a má pak čas jít třeba na procházku. Vše máte podrobně rozepsané na pracovních listech ve své složce.

Čt - tvorba slov dle počáteční slabiky, sestavování slov ze slabik, kořen slov

Ps - psaní slov dle počáteční slabiky

Po - porovnávání čísel, desítková soustava čísel

OV - volnočasové aktivity - tvořivost

P - les - jehličnaté a listnaté stromy

Posílám všem pozdrav, Vaše paní učitelka Žaneta Prošková.

P-7.roč. – opakovat a procvičovat v nových PL Rostlinné společenstvo les

            9.roč.- opakovat a vyhledávat v nových PL plody lesa, vystřihovat, nalepovat obrázky, pojmenovat lesní plody