Archiv: !

7.B - distanční výuka

9.11.2020

Konkrétní práci vyzvednout 9.11. do 10 hodin ve škole. Hotovou práci přinést ukázat 16.11.2020, kdy jim bude předána práce na další týden!

11. týden

Český jazyk: Předponová a příponová část slova, pověst, popis

Matematika: Obor přirozených čísel do milionu, tělesa

Přírodopis: Rekapitulace charakteristický vlastností živočišných druhů

Dějepis: Shrnutí období kamene, bronzu, železa

Fyzika: Jednoduché stroje

Zeměpis: Poloha ČR

Každý den píšeme datum!

Mgr. Věra Štičková

Podívej se na naučné video o vzniku České republiky:

https://www.youtube.com/watch?v=qD8ec7pJ4SY&ab_channel=PavelKoutsk%C3%BD

a video dále video Naše země ČR:

https://edu.ceskatelevize.cz/video/452-nase-zeme-ceska-republika

Vypracuj test – Česká republika

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5jxJ-1baKe9KuetfQwfw51xUMjJJV05ITDM2RVlMUENLTjIyQVkxSVpFMCQlQCN0PWcu 

FYZIKA

Barevně si do sešitu nadepiš: Kdy je nerovnoramenná páka v rovnováze. Poté si ze strany 12 zakresli 4 obrázky a napiš k nim příslušné výpisky. Vše si pozorně prohlédni a porovnej.

·       Učebnice str.12

Zdraví Vás Jana Volrábová

Zdravím sedmáci,

posílám vám učivo na tento týden.

Všechny pracovní listy si schovávejte do doby, než se opět vrátíme do školy nebo mi je přineste osobně do školy.

Německý jazyk:

Učebnice str. 5 – téma Die Wohnung

Opakování slovíček – téma Die Wohnung (PL)

Překlad vět (PL)

https://specmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/nekja_specmo_cz/EdKo2AOrkapDtsvDkgWOE64Bt2V_-Inlomjoi6zPKirYDg?e=gS8UbF