Archiv: !

8.A - distanční výuka

9.11.2020

Český jazyk

-       Komunikační a slohová výchova

Podzim – popis jevů. Slovní vyjádření vnímaných pocitů. Učebnice strana 62 a 63, cvičení 4 – PODZIM.

-       Literární výchova

V čítance na str. 11 čtěte “Hra Říp“ od Jaroslava Seiferta.
Písemně odpovězte na otázky pod textem
.

-       Jazyková výchova

Vzory podstatných jmen rodu mužského životného a neživotného - viz učebnice strana 22. Do sešitu vypracujte cvičení 15, 16 a 17, z učebnice ČJ, na stranách 26 a 27. Vypracujte PL.

Opakování: procvičujte tvary slovesa být a skloňování podstatných jmen.

Procvičujte tvary slovesa „být“:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5867

Procvičujte podstatná jména – pády:

https://www.umimecesky.cz/tetris-pady?source=explicitExercise

Procvičujte skloňování podstatných jmen:

https://www.umimecesky.cz/cviceni-sklonovani-podstatnych-jmen

Matematika

Písemné dělení dvojciferným dělitelem. Do sešitu vypracujete cvičení 6, 8 a 10, z učebnice M, na straně 22. Vypracujte příklady na PL.

Písemné dělení dvojciferným dělitelem:

https://www.youtube.com/watch?v=MsinfJlmB-Q
https://www.youtube.com/watch?v=oLYEaE-UYU0

Geometrie – Rovinné útvary – rovnoběžník. (viz učebnice strana 59 - 62). Vypracujte úlohy na PL.

 

https://www.youtube.com/watch?v=0KeE0x7i11s

Dějepis

Rudolf II. Habsburský – pověst o Golemovi. Učebnice D, strana 15.

Pozorně čtěte text v knize nebo na PL a písemně odpovězte na zadané otázky (PL).

Rudolf II. – mýty a skutečnost: https://www.youtube.com/watch?v=y9yrxCaSOL8

Přírodopis

Biologie člověka

Pohybová soustava – svalstvo. Stavba a funkce svalů. Kosterní svaly. Učebnice strana 22 až strana 25 - čtěte.

Vypracujte cvičení na PL.

Vše zapisujte do sešitů a nezapomínejte na procvičování v minulosti probíraného učiva! Podrobné instrukce k učivu, výpisky či PL (pracovní listy) budete mít k dispozici na vašich osobních e-mailech nebo si je můžete vyzvednout v tištěné podobě. Do sešitu zapisujte k jednotlivým úlohám datum!!!

VYPRACOVANÉ ÚLOHY VYFOŤTE A ODEŠLETE NA: speckamost2020@seznam.cz, dakriz@specmo.cz, Viber nebo je odevzdejte osobně, ale to již znáte.

Opatrujte se, mějte stále dobrou náladu, nezapomínejte na dodržování hygienických zásad a také na učení. JJJ

 

Všechny vás moc pozdravuji a pevně věřím, že budete pilně plnit zadané úkoly.

Vaše třídní učitelka

D. Křížová

FYZIKA

Elektrický náboj. Do sešitu vytvoř velký barevný nadpis, ze strany 24 si zakresli pokusy a opiš informace o elektrickém náboji.  Až budeš mít hotovo, promysli otázky 1 a 2.

·       Učebnice str. 24

Zdraví Vás Jana Volrábová

Zdravím osmáci,

posílám vám učivo na tento týden.

Všechny pracovní listy si schovávejte do doby, než se opět vrátíme do školy nebo mi je přineste osobně do školy.

Německý jazyk:

Učebnice str. 5 – téma Die Wohnung

Opakování slovíček – téma Die Wohnung (PL)

Překlad vět (PL)