Archiv: !

8.AS - distanční výuka

9.11.2020

Připomínám: pondělí 10 hodin – předávání úkolů.              Třídní učitelka Lenka Jelínková

ČTENÍ – vybavování si přečteného textu, jeho reprodukce – čtěte obrázkové čtení, pohádky, komiksy (Čtyřlístek) a vyprávějte si o přečteném textu

PSANÍ – diktát (jednotlivá slova, krátké věty)

POČTY – procvičujte sčítání a odčítání do 5, 10, a písemné sčítání a odčítání do 100; násobilku 10

OBČANSKÁ VÝCHOVA – základní pravidla společenského chování

ČESKÝ JAZYK – skloňování podstatných jmen rod mužský

MATEMATIKA – sčítání a odčítání pod sebou; práce s kalkulačkou

NĚMECKÝ JAZYK – opakování dny v týdnu

DĚJEPIS – bitva na Bílé hoře

OBČANSKÁ VÝCHOVA – finanční gramotnost – běžné hospodaření

PŘÍRODOPIS – kostra končetin

ZEMĚPIS – krajinná sféra