Archiv: !

8.B - distanční výuka

9.11.2020

Milí žáci,

připomínám den předávání učiva!!!

ÚTERÝ V 10.00 – před školou u hlavního vchodu. Dodržujte tento den a čas!!!

Všichni budou v kontaktu na messengeru – odpovídám na otázky, konzultuji učivo, kontroluji úkoly.

Žáci musí plnit distanční výuku. Všechny zadané úkoly a učivo budou odevzdávat třídní učitelce ke kontrole!!!

Všechny pracovní listy (PL) budou předány osobně!

Český jazky:

JV - Podstatná jména rodu mužského neživotného – vzory, koncovky pod.jm., pády (PL)

KaSv – napíšete recept na nějakou bábovku (recept i foto, jak bábovku pečete pošlete na messenger)

Lv – čítanka str. 14-15 (na messenger pošlete hlasovou zprávu vašeho čtení)

Matematika:

Násobení a dělení – opakování násobilky, dělení beze zbytku, dělení se zbytkem (PL)

G – šestiúhelník, osmiúhelník (PL)

 Německý jazyk:

Opakování slovíček – téma Die Wohnung (PL)

Překlad vět (PL)

FYZIKA

Elektrický náboj. Do sešitu vytvoř velký barevný nadpis, ze strany 24 si zakresli pokusy a opiš informace o elektrickém náboji.  Až budeš mít hotovo, promysli otázky 1 a 2.

·       Učebnice str. 24

Zdraví Vás Jana Volrábová

 

D 8.B Do sešitu odpověz na otázky: 1. S kým válčil Ludvík Jagellonský? 2. V jakém roce se odehrála bitva u Moháče? 3. Jak král Ludvík dopadl? 4. Kdo se pak stal český králem?

Zapiš do sešitu:

VZNIK HABSBURSKÉ ŘÍŠE

Ferdinand I. Habsburský se stal českým a uherským králem

-          spojila se území českých zemí, Uher, Rakouska a vznikla Habsburská říše

-          Ferdinand I. Sídlil ve Vídni, omezoval vliv české šlechty a českých měst

-          města platila velké daně, ve městě rozhodoval královský úředník = rychtář

Vyplň pracovní list 11,12 (Můžeš si přečíst v učebnici na str. 12,13 kapitolu Vznik Habsburské říše)

Zdravím osmáci,

posílám vám učivo na tento týden.

Všechny pracovní listy si schovávejte do doby, než se opět vrátíme do školy nebo mi je přineste osobně do školy.

Německý jazyk:

Učebnice str. 5 – téma Die Wohnung

Opakování slovíček – téma Die Wohnung (PL)

Překlad vět (PL)

Přírodopis-vyplňte odkaz na webu školy

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5qbq-JPaVf5NrbpXO_D2Su5UNFY1S0pCVlVYSVYzUkhSMUMyOExUMU0wSC4u