Archiv: !

8.BS - distanční výuka

9.11.2020

Zdravím a posílám nové úkoly. Přeji hodně zdaru při jejich plnění.

ČJ – všichni -čtení a recitace básně (viz pracovní list - PL) +

7. ročník – práce s textem - určování osoby, čísla a času u sloves

                                                 - význam slov

8. ročník - práce s textem - určování osoby, čísla a času u sloves

                  -  hovorový a spisovný jazyk – tvoření vět

NJ

7. ročník – kreslený diktát - PL

8. ročník - Moje město – osvojení nových slovíček

M

7. ročník – dělitelnost čísel (10, 100, 1 000), práce s pravítkem – rýsování a měření úseček - PL

8. ročník – převod jednotek času, obvod čtverce a obdélníku

https://www.youtube.com/watch?v=OJeazBWET7k – jednotky času

https://www.youtube.com/watch?v=RMTEOCd99rA 

D

7. ročník – Velkomoravská říše

https://www.youtube.com/watch?v=JBRT57xwMe4

8. ročník – vznik Habsburské říše

https://www.youtube.com/watch?v=9JQCOpNVHpY

OV

7. ročník – zanedbávání výchovy - PL

8. ročník – peníze a jejich funkce – najděte si prezentaci (ppt) zde

https://dum.rvp.cz/materialy/penize-2.html

Z

7. ročník – ČR – členitost, přírodní poměry - PL

8. ročník – Evropa – podnebí - PL

P

7. ročník – jehličnany - PL

8. ročník – kostra končetin PL + prezentace

https://www.youtube.com/watch?v=UrrfLL5s560

ZŠS

ČTčtení a osvojení básničky - PL

PS opis básničky – psací písmo

PO – práce s kalkulátorem – sčítání a odčítání stovek - PL

P – dodržování pravidel bezpečné práce s elektrickými spotřebiči

https://www.youtube.com/watch?v=i6Ond6DbnKo

OV – státní symboly, současný prezident

https://edu.ceskatelevize.cz/kolekce/pruvodce-ceskou-statnosti