Archiv: !

9.A - distanční výuka

9.11.2020

Další pozdrav ze školy: Připomínám, že ve čtvrtek 12.11. mezi 9 a 10 hodinou přinesete sešity s vypracovanými úkoly. Pro opravené sešity si přijdete v pondělí 16.11. mezi 9 a 11 hodinou.

ČJ – UČEBNICE str. 14/6 Vyberte a napište do sešitu pouze vyjmenovaná slova. 14/7  Do sešitu napište slovo ze cvičení a k němu vyjmenované slovo: MLÝNEK – MLÝN, USLYŠET – SLYŠET… V napsaných slovech podtrhněte přídavná jména.

ČÍTANKA str. 11 Úvahy o 11. září 2001. Do sešitu ČJ odpověz na otázky 1. V jakém americkém městě se tragédie stala? 2. Co se přesně stalo? Odpověď můžeš najít na internetu.

M – PS 9/1,2,3 V příkladech musíš doplnit v prvním čísle desetinou čárku a za ní nulu nebo nuly – příklad 296 : 6 upravíš 296,0 : 6 Ten, kdo nezvládne dělení ve cvičení 3, použije kalkulačku a dopočítá ocásek.

UČEBNICE 17/1 Vypočítej do sešitu.

D – Do sešitu odpověz na otázky: 1. V jakém roce skončila 1. světová válka? 2. Patřilo Rakousko – Uhersko mezi vítězné nebo mezi poražené státy? 3. Co se stalo s územím Rakouska – Uherska po válce – zůstalo stejné nebo se rozpadlo? 4. Který nový stát vznikl? 5. Jak se jmenoval prezident nového státu? 6. Která území se spojila při vzniku ČSR?

PRACOVNÍ LIST 8, 10 Nápověda ke cvičení 10/2 Podkarpatská Rus je na mapě úplně vpravo, symbol na státním znaku také poznáš. Je to ten, který teď na znaku není.

Zapiš do sešitu: ČESKOSLOVENSKÉ LEGIE 

-          legionáři byli vojáci rakouské armády, kteří přeběhli na druhou stranu k ruské, francouzské, italské armádě

-          legie jsou vojenské jednotky, které vytvořili, bojovali proti německým a rakouským vojskům

RUSKÁ REVOLUCE 1917

-          svržení cara, vznik demokratické vlády

-          demokratická vláda svržena, moc převzali bolševici (komunisti) vedení Vladimírem Iljičem Leninem – občanská válka v Rusku

-          českoslovenští legionáři museli bojovat, aby se mohli vrátit zpátky do Československa

P - Do sešitu odpověz na otázky: 1. Co způsobuje zemská přitažlivost? 2. Vyjmenuj způsoby pohybu hornin po svahu.

GEOLOGICKÁ ČINNOST POVRCHOVÉ VODY

-          povrchová voda přenáší a ukládá úlomky hornin

-          k povrchovým vodám patří srážková, tekoucí, jezerní, mořská voda

-          TEKOUCÍ VODA – ŘEKY vznikajím říční usazeniny

-          JEZERNÍ VODA – vznikají sopečnou činností, odškrcením od moře, ústupem ledovců

-          MOŘSKÁ VODA – obrušuje pobřeží a dno moře (mořské proudy, příliv, odliv, vlny)

CHEMIE

Prostuduj si následující prezentaci – Voda:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EQNbsG8vk5FCirYUmXcY0nYB55LCOXnDwjyNmTauF6NDlg?e=mJcpK4

Vypracuj test:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5rK0TI-bDYlAnpnjQjc6LNFUOUpMUTJQV1hBNTlTSkZNUzlIMFFPSFA0WCQlQCN0PWcu 

ZEMĚPIS

Podívej se na prezentaci – Časové pásmo

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/ESs8VaPX6btGg5cf1s1qHvwB3qQW0bTkfUDHytXmjzczog?e=r2uOJU

Vypracuj test:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5gSct6utottGv4J8S57zyJ1UNEtSQ0E0MjNINlowTVBUTElDWkJCOUlXTC4u 

FYZIKA

Tepelné spotřebiče, termostat. Do sešitu si opište ze str. 36 informace o tom, jak šetříme energii a jakým způsobem nastavujeme teplotu u spotřebičů.

·       Učebnice str. 36

Zdraví Vás Jana Volrábová

NJ 

Opakování sloves - ležet, sedět, psát, smát se, plakat, stát, malovat.

Opakování počítání do 100.

Tvoříme otázky a odpovědi na téma škola třída.

Například – Jak se jmenuje naše škola, třída, třídní učitel, spolužáci.

Kde to je ? Tabule? Hier ist die Tafel. Kde je mapa. Die Landkarte ist dort.

 Kdo má gumu?............