Archiv: !

PŠ1A - distanční výuka

9.11.2020

Milí žáci,

       pokud máte možnost si přijít pro pracovní listy, dojděte si pro ně nejlépe v úterý od 10.00-12.00 hod. Pokud vám vyhovuje zapisování do jakéhokoli sešitu, pokračujte v práci dál a pro listy nemusíte.

Český jazyk: opakujte větné členy, hlavně podstatná jména, slovesa. Napište každý den 3 věty z knihy

                       či časopisu a vyhledejte podstatná jména, slovesa- podtrhejte je. Všímejte si i znaménky

                       za větami- věty oznamovací, tázací, rozkazovací a přací.

Matematika:  Sčítání a odčítání přirozených čísel. Zaměřte se na odčítání, na správný zápis pod sebe,

                         hledání správných výsledků. Kontrolu provádějte na kalkulačce. Zopakujte si pravý

                         úhel. Ten narýsujte pomocí rysky na pravoúhlém trojúhelníku.

Rodinná výchova: zjistěte si informace o sobě samém, datum narození, adresa trvalého bydliště,

                         telefonní číslo svoje i rodičů, vše zapište a naučte se zpaměti.

Zdravotní výchova: vyhledejte na internetu, jaké jsou druhy závislostí, rizikové formy chování, špatné                         

                         životní návyky.

Příprava pokrmů: zopakujte si pracovní postup při tepelné úpravě polévky. Zkus vyhledat nějaké

                         recepty na dobrou polévku a uvařte ji doma. Jeden recept zapište.

Německý jazyk

Opakujeme názvy barev, počítání do deseti, odčítání a sčítání. Názvy členů rodiny a příbuzných.

Přidáme opakování názvů  zvířátek. Odpovíme si na otázku:“ Co máme ve třídě?“ Obraz, okno, dveře,

stůl, lavice, tabule, mapa, skříň, knihovna.

P-1.roč.-opakovat, co jsou rostliny a jejich vlastnosti, otázky vypracovat v PL