Archiv: !

Vánoční výstava

Vánoční výstava v omezeném režimu

I v této nepříznivé době, se na naší škole uskutečnila již tradiční „ vánoční výstava“. I když tentokrát pouze pro naši školu,(bez návštěvníků a rodičů), bez tradičních trhů a v omezeném režimu. Žáci a žákyně naší školy si mohli prohlédnout vánoční a zimní výrobky svých spolužáků z ostatních tříd. Aby se nám nesrocovali žáci z různých tříd, byl vypracován podrobný rozpis, kdy která třída se půjde na výstavu podívat. Z tohoto důvodu se nám výstava protáhla z jednoho dne na dny tři.

V úterý v první den výstavy se dostavily i slečny praktikantky z pedagogické školy, které s dětmi vyráběly jednoduché vánoční dekorace (stromeček, ozdobu, svíčku,….). Dětem se výroba líbila jako vždy.

I když proběhla výstava velmi netradičním způsobem, pevně věřím, že si ji žáci i učitelé užili. Na přiložených fotografiích si můžete prohlédnout jak výrobky našich žáků, tak vánoční výzdobu školy i vyrábění dětí s praktikantkami. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem dětem a paní učitelkám, které vystavovaly své výrobky na výstavce. Také velký dík patří našim asistentkám, panu učiteli Rakovi a ostatním paním učitelkám, které se podílely na vánoční výzdobě školy. Pevně věřím, že příští výstava již bude v normálním režimu, tak jak jsme všichni zvyklí.

Napsal a nafotila Alena Niklová – organizátor výstavy

Více ve Fotogalerii