Archiv: !

UPOZORNĚNÍ

OD 1.3.2021

UPOZORNĚNÍ

 

Vláda omezuje s účinností ode dne 1. března 2021 provoz škol.

Od 1. 3. 2021 základní školy a třídy v základních školách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona jsou omezeny tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Zakazuje se také osobní přítomnost na vzdělávání žákům praktických škol jednoletých a dvouletých.

Bude probíhat distanční výuka podle stanovených pravidel.

Sledujte webové stránky školy: www.specmo.cz

                        

                                                                                                                                 Mgr. Hana Slapničková

                                                                                                                                           ředitelka školy