Archiv: !

3.AS - DV

1.3.2021

Milí žáci i rodiče,

opět nás čeká několik týdnů na distanční výuce. Věřím, že tímto obdobím projdeme bez větších obtíží stejně jako na podzim.

Úkoly na tento týden jste dostali již v pátek 26. 2. ve formě pracovních listů, další předání proběhne 9. 3. mezi 11.00 – 12.00 hod., vezměte s sebou vypracované úkoly.

Učivo:

·         Jára Gabčo, Mirka Harvanová  procvičují:

Počty - rozklady čísel do 5, sčítání a odečítání do 5, Čtení – určujete 1. písmeno ve slově – pracovní karty s obrázky, skládání slov z písmenek, čtení již naučených slov, Psaní – opis slov – velká tiskací písmena, Prvouka – roční období – jaro, symboly jara

·         Lukáš Hansel :

Počty – orientace v číselné řadě do 10, přiřazování správného počtu k číslicím 1 – 12, Čtení – určuje 1. písmeno ve slově – pracovní karty s obrázky, skládání slov z písmenek, čtení již naučených slov v krátkých větách, Prvouka –  pracovní list Jaro je když…

·         Kačka Čonková:

Počty – poznávání číslic do 3, přiřazování počtu, geometrické tvary, Čtení - nácvik čtení několika nových slov, rozvoj zrakového vnímání – stejné obrázky, stínové obrázky, barvy, Psaní – grafomotorická cvičení – pracovní listy, rozvoj jemné motoriky – kolíčky, korále, Prvouka – pozorování přírody při procházce, zvířata - obrázky

·         Jára Baláž:

Počty – číslice 1, 2 – poznávání, určování počtu, Čtení – stejná písmena, čtení slov – rodina, zvířata, vybraná slovesa, vybrané potraviny, Psaní – grafomotorická cvičení, Prvouka – Jaro – symboly

Kevin Gaži, Vašík Veselý, Lída Balogová:

Rozumová výchova – poznávání číslic 1-5, přiřazování počtu, poznávání písmen nebo čtení vybraných slov, vypravování pohádky O veliké řepě dle obrázků, garfomotorická cvičení, Smyslová výchova – zrakové vnímání – geometrické tvary, stínové obrázky, úkoly na rozvoj jemné motoriky

Pokud budete potřebovat, volejte, pište. Přeji vám zdraví, dobrou náladu a rodičům hodně trpělivosti.

p. uč. Lenka Frolíková