Archiv: !

3.BS - DV

1.3.2021

Milé děti a rodiče,

je tu opět situace, kterou již známe. Spolupracovat budeme jako na podzim.

Každé ÚTERÝ mezi 10:30 – 11 hod. si přijdou pro úkoly ti, kteří si sami nemohou pracovní listy tisknout. Úkoly dostanete vždy na týden.

Těm, kteří si pracovní listy budou sami tisknout, je budu posílat na Whatsapp.

Konzultace a případné dotazy budeme opět řešit po telefonu či mailem.

Snažte se, v rámci možností, chodit ven a hýbat se J.

Pevné zdraví vám přeje paní učitelka Regina Muchnová a paní asistentka Danuška.

ZŠS díl I

ČTENÍ – básnička s pohybem „Volám tě sluníčko“ (viz předané úkoly).

PSANÍ – zapiš první a poslední hlásku slov, které máš na obrázku

(viz předané úkoly).

POČTY – sčítání a odčítání do 10, 20 bez přechodu přes desítku (viz předané úkoly).

PRVOUKA – Téma: Naše město

-       Shlédni krátké video na https://www.youtube.com/watch?v=y8GV6BbctrQ&t=5s

-       Co sis zapamatoval? Vyjmenuj několik budov či míst, které v Mostě znáš.

 ZŠS díl II

ROZUMOVÁ VÝCHOVA – čtení krátkých vět s doplněnými obrázky se zapojením číslic do 5 (viz předané úkoly).

SMYSLOVÁ VÝCHOVA – Hledání rozdílů v jednoduchých obrázcích (viz předané úkoly).