Archiv: !

5.AS - DV

1.3.2021

Milí žáci,

opět se naše škola uzavřela a vy se budete učit doma s rodiči. Někteří rodiče si budou vyzvedávat úkoly každé pondělí ve škole a ostatním je budu zasílat emailem. 

Jarka - čtení - čtení textu doplněného obrázky 

            psaní  - tvoření vět tázacích

            počty - sčítání po desítkách v oboru 10 - 100 

            prvouka - naše tělo (horní a dolní končetiny, trup ...) 

Pracovní listy osobně předány.

David - čtení - určování první hlásky ve slovech

             počty - sčítání v oboru do 10

             psaní - opis vět

             prvouka - naše tělo

Pracovní listy zaslány do OCSS (Obrnické centrum sociálních služeb)

Šimon - čtení - čtení globální metodou (nové slovo DĚDA)

                        psaní - odstředivé čáry

                        počty - určování počtu 4,5

                        prvouka - naše tělo

Pracovní listy zaslány emailem.

Šárka, Davídek - poznávání předmětů hmatem s využitím zraku, řazení kostek do řádku, stavění kostek na sebe, nácvik sání brčkem

Matyáš - třídění podle barev (žlutá x červená), puzzle ze dvou částí, řazení předmětů do řádku, prostorová orientace (nahoře x dole), provlékání tkaničky.  

Pracovní pomůcky a pracovní listy předány osobně.

Přeji mnoho úspěchů!

Moc zdraví paní učitelka I. Jelínková a paní asistentky.