Archiv: !

6.CS - DV

1.3.2021

Vážení rodiče a děti,

bohužel opět nastala situace, kdy se nemůžeme s dětmi každý den setkávat ve třídě, tak musíme přistoupit k předávání výukových materiálů ( úkolů), prostřednictvím Vás rodičů a za to moc děkuji.

·         Úkoly si budeme předávat osobně před školou, každou středu vždy v 8.30h. prosím, o dodržování uvedeného času, jelikož jsme nouzovým stavem limitováni určenou hodinou

·         Pracovní listy si děti podepíší, ať nezapomenou na aktuální datum při jejich vypracování

·         Rozvrhněte si vypracování úkolů během pracovních dnů v týdnu. Víkend nechejte dětem k relaxaci

·         Kdo, z Vás má možnost připojení na internet, sledujte naše stránky www.specmo.cz

·         V případě nejasností při vypracování pracovních listů nebo dotazů mne můžete kontaktovat na uvedeném čísle: 603 337 712- volání, sms, whatsapp

Pro tento týden jsou připraveny úkoly ze čtyř předmětů. K vypracování vám posílám pracovní listy, kde máte podrobný návod, jak budete postupovat při jejich vypracování

Čtení - J+R+M+Lš+K: PL –Čtení s porozuměním - přečti si pozorně každou větu, prohlédni si obrázek a pak se snaž na ni odpovědět.Barevnou pastelkou v textu zakroužkuj písmeno c C nebo r R. D+Ls: globální čtení - čtení známých slov a větných spojení, přečti věty a obrázky vybarvi

Psaní - J+R+M+Lš+K: PL – Opis jednoduchých vět s hláskou R nebo C podle předlohy; D: PL - globální čtení - opis slovních spojení, Ls - procvičovací grafomotorické cviky

Počty - J+R+M+Lš+K+D+Ls: PL - Počítáme s názorem ( víčka, počítadlo, figurky) sčítání+ odčítání do 20 ( s přechodem přes 10 i bez přechodu přes 10), M – sčítání  + odčítání do 100, Ls – sčítání do 5 s názorem, opis základních číslic do 5

Prvouka - J+R+M+Lš+K+D+Ls: PL – Znáš své části těla? Spočítej části hlavy a počet zapiš. Dokážeš jednotlivé části pojmenovat? Co třeba části ruky?

Hodně zdraví a velkou chuť do vypracování těchto úkolů.