Archiv: !

8.AS -DV

1.3.2021

Připomínám: pondělí 10 hodin – předávání úkolů.              Třídní učitelka Lenka Jelínková

ČTENÍ – orientace v textu

PSANÍ – psaní slov a krátkých vět

POČTY – matematické operace do 5, 10, 100

OBČANSKÁ VÝCHOVA – pravěk a život v pravěku