Archiv: !

10.AS - DV

1.3.2021

NIKOLA, DAN, KAROLÍNA

ČTENÍ – čtení jednoduchých vět, orientace v textu, dle návodných otázek.

 NIKOLA, KAROLÍNA

PSANÍ – opis jednoduchých vět.

 DAN

PSANÍ – doplňování u, ú, ů do slov.

 NIKOLA, DAN, KAROLÍNA

POČTY – manipulace s penězi, určování hodnoty peněz

OBČANSKÁ VÝCHOVA – dětská práva

PŘÍRODOPIS – stavba  STROMU x ROSTLINY.

 KUBA

ROZUMOVÁ VÝCHOVA – Říkanky pro děti – o zvířatech, vyhledávání zvířat dle obrázků, rozeznávání velký x malý.

SMYSLOVÁ VÝCHOVA – Rozeznávání chutí sladký x slaný.