Archiv: !

PŠ1A

1.3.2021

Dobrý den, milí žáci,

     začíná nám zase období, kdy budete pracovat z domova. Každý čtvrtek od 10-11 hodin můžete výsledky své práce donést ke konzultaci. V jiném termínu to není možné. Sejdeme se vždy u školy za přísného dodržování hygienických pravidel (respirátory, rozestupy, desinfekce). Věřím, že vše zase zvládneme. Probereme, co jste dělali a popřípadě dostanete pracovní listy, kam svou práci napíšete a přinesete vždy ve čtvrtek ke kontrole. Vždy sledujte stránky specmo.cz. Opatrujte se, dodržujte vládní nařízení, ať se ve zdraví zase brzy sejdeme.

                                                              Paní učitelka Mgr. Petra Šamunová

Český jazyk:  1. ročník – vypiš z vyjmenovaných slov všechna podstatná jména a slovesa do sešitu.

                                           Vymysli 10 slov opačných ( velký-malý, tlustý-hubený,….)

                        2. ročník – v jednoduchém textu najdi podmět a přísudek (podmět – podst.j., přísudek –

                                            sloveso).

                          Začni číst nějakou oblíbenou knihu (po návratu si ji ukážeme, prohlédneme, zapíšeme).

Matematika:1. ročník – vypočítej 20 příkladů na sčítání a odčítání do 100. Vypracuj pracovní listy,kdo

                                             je nemá (nebyl ve škole v pátek, listy s příklady dostane ve čtvrtek.)

                                             Narýsuj čtverec a obdélník (čtverec:strana a= 5 cm, obdélník: a= 7cm, b=3                   

                                              cm.)pracuj do sešitu nebo na papír

                         2. ročník -  vypočítej 20 příkladů na sčítání a odčítání do 1000. Vypracuj pracovní listy.

                                          Narýsuj 3 kružnice o poloměru r= 3,5,7cm. Zopakuj si tělesa (krychle, kvádr)

Zdravotní výchova: vypiš látky ohrožující zdraví

Rodinná výchova :  zopakuj si části těla člověka, kostru a její části (pracuj pomocí internetu )

Příprava pokrmů: Popiš, jak bys připravil(a) sváteční stůl na oslavu narozenin, sestav jednoduchý

                                 jídelníček-zapiš do sešitu).