Archiv: !

PS ZŠS - DV

1.3.2021

Uvolňovací cvičení – květiny

Dokresli květinám stonky – správný  úchop tužky, čára shora dolů.

 Části těla

Zazpívej písničku „ Hlava, ramena, kolena, palce“. Písničku jsme se učili ve škole. Přitom ukazuj části svého těla. Zkus sám jednotlivé části těla pojmenovat. Pracovní list s postavou domaluj.

 Zvířata

Jaká znáš zvířata, vyjmenuj. Najdi v knize, na internetu, v časopise. Pracovní list se zvířaty – pojmenuj zvířata nebo na slovní pokyn zvíře ukaž. Rozděl jednotlivá zvířata, kde bydlí a spoj čarou s jejich příslušným domovem. Zvířata vybarvi.

 

Roční období

Znaky jednotlivých ročních období. Jaké je nyní roční období? Spoj jednotlivé obrázky se správným ročním obdobím. Obrázky vybarvi.

 Ovoce

Vyjmenuj ovoce, které znáš. Pojmenuj ovoce, které máte doma. Jakou má chuť (např. sladké, kyselé).

Pracovní list – pojmenuj ovoce, vybarvi  a přiřaď do správného košíčku.

 Omalovánka

Za chvíli přivítáme jaro. Znáš nějaké jarní květiny? Prohlédni si obrázky na internetu, v knížce, časopise. Pracovní list – květinu vybarvi.