Archiv: !

1.A - DV

1.3.2021

Bude probíhat distanční výuka, tzn. výuka na dálku.

-  Každý týden připravím pro děti učivo, které musí vždy s vaší pomocí během týdne splnit.

   Toto učivo najdete každý týden na webových stránkách školy - www.specmo.cz.

 Učivo si budete vyzvedávat osobně, vždy ve čtvrtek od 9.30 do 10.30 u hlavního vchodu s respirátorem. Jiný den ani čas není přípustný.

  Čtení:   Vyvození písmene V, v. Čtení vět s obrázky, str. 57 – 59.

 

              Čtení slabik a slov – str. 118, 119.

              Provádějte sluchovou analýzu a syntézu slabik pomocí rukou, děti mají v učebnici

              obrázek. Procvičujte a čtěte pravidelně každý den, děti písmenka zapomínají.

Psaní:   Písanka str. 1/41, 1/42, 1/43

 

              Veškeré slabiky napsané v sešitě tiskace – mi, mí, me, mé – PSÁT PSACÍM PÍSMEM!!!

Dbejte prosím na správné držení tužky, správný sklon písma  SPRÁVNÉ NAPOJOVÁMÍ PÍSMEN.

Matematika:  Pracovní sešit str.59 – 62

 

                        Sčítání, odčítání v oboru do 3.

                        Rozklad čísel.

                        Spojování správného počtu s číslem.

Člověk a jeho svět:

                        Sešit PRVOUKA 1  - str. 20 – opakovat základní hygienické návyky, vybarvit

-          Str. 22 – opakovat členy rodiny, vybarvit

Všem děkuji za spolupráci a trpělivost při práci s dětmi. Domácí úkoly prosím nedělejte za děti. Pomožte jim, ukažte, jak mají pracovat.

PLŇTE PROSÍM POUZE ZADANÉ STRÁNKY A ÚKOLY!!! Komu chybí předešlé úkoly v písance a matematice, měl by si je dodělat. Prvouku NE!

Opatrujte se a těším se, až se zase sejdeme ve škole. Všechny vás zdravím a přeji pevné zdraví.

                                                                         Remutová Pavla