Archiv: !

3.B - DV

1.3.2021

Všechny zdravím a přeji hodně zdraví. Přešli jsme do režimu distančního vzdělávání. Pro úkoly a další výukové materiály budou chodit rodiče (zákonní zástupci) každé úterý a to pouze v době od 9 h do 10 h. Předávání úkolů bude probíhat u hl. vchodu za dodržování nezbytných hygienických opatření. Můžete mě také kontaktovat přes WhatsApp, mobil nebo e-mail: Bednarova.Erika@seznam.cz

2. ročník:

ČJ        slabikář: str. 81 až 86 a 128 opakování čtení s dvojhláskou OU – čteme nahlas tiskací i psací písmena, slabiky, slova a věty, čteme každý den nahlas po dobu 20-30 minut

psaní: procvičení ou ve slovech a větách – slabikář strana 128. V průběhu týdne do sešitku na diktáty opiš tři řádky slov a vět nad obrázkem a tři řádky pod obrázkem.

M        pracovní sešit str. 36 – počítáme do devíti: porovnávání a rozklad. Vypočítej a vybarvi přiložený pracovní list s raketou. Doma vyhledávej, co má tvar čtverce, obdélníku, kruhu a trojúhelníku.

            učebnice: str. 26 až 27 – rozklad a porovnávání čísel v oboru do 9

ČaS      Lidé a čas – orientace v čase: jarní měsíce – březen, duben, květen – co se děje v přírodě na jaře? Namaluj louku a na ní kytičky.

 

3. ročník:

ČJ        čítanka: opakování čtení se slabikou a ne - na str. 63 – 66, čtěte nahlas, po slabikách a ne potichu, ale jak říkám: oči čtou a pusa vyslovuje

            čítanka: str. 116 – žluté sloupečky slov k procvičování: sloupeček str. 58, 60 a str. 63

            psaní: nejdřívena papír a potom do sešitu na diktáty přepiš (psacím písmem) básničky na str. 66 Kleště a básničku Slůně

M        učebnice str. 33-34 procvičování probraného učiva, matematické operace sčítání a odčítání s přechodem před 10. Vypracuj přiložený pracovní list.

            učebnice str. 60 – OPAKOVÁNÍ – PROCVIČUJ + a – cvičení: 1, 2, 3

ČaS      pracovní list orientace v čase- procvičování a upevňování znalostí: na hodinách vyznač čtvrt, půl, tři čtvrtě a celou hodinu. Hodiny vybarvi. Běž do přírody a pozoruj listnaté a jehličnaté stromy. Pak namaluj jeden listnatý strom a jeden jehličnatý strom.

 

NJ        procvičování probraného učiva: pracovní listy:1. opakování barev             2. opakování pojmenování členů rodiny                           3. počítání do 10

 

Milí žáci, pracujte průběžně, každý den něco. Když nebudete něco vědět nebo něčemu rozumět, kontaktujte mě. Mějte pohodu.

Erika Bednárová, třídní učitelka