Archiv: !

6.A - DV

1.3.2021

Všichni budeme v kontaktu tak, jak jsme se domluvili. Funguji a komunikuji přes mobil, číslo všichni máte. Práci si budeme posílat přes aplikace Whatsapp a Messenger!! Pěkně pracujte a pečujte o své zdraví.

MATEMATIKA

Násobení a dělení do 100- všichni se doučíte násobilku a budete pracovat s učebnicí:

·       Učebnice str. 64- 65- násobky a dělení se zbytkem- využijte metodu zakreslování puntíků

·       Učebnice str. 68- 69- dělení se zbytkem

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova- zopakujete si vyjmenovaná slova po: -B, -L, -M, -P, -S, -V. Všechna slova neustále trénujte dokola a přidejte si poslední -Z.

·       Učebnice str. 22- 24- vypracujte cvičení, jedná se o doplňování -I, -Y.

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Novým tématem jsou Státní symboly. Vypracujte do sešitu zadání z učebnice:

·       Učebnice str. 32- 33- do sešitu nadpis Státní symboly, celou kapitolu si v klidu přečtěte a vypište si základní body s černým puntíkem. Jako obrázek se pokuste nakreslit státní vlajku ČR, kterou najdete po zadání do googlu. Odpovězte na otázky na straně 33 dole.

PŘÍRODOPIS

Do sešitu krasopisně nadepište: Kroužkovci- Žížala obecná. Následně si pečlivě přečtěte kapitolu a vytvořte stručné výpisky- černě zvýrazněné pojmy. Vytvořte nákres stavby těla žížaly. Pokuste se odpovědět na otázky na straně 17 dole.

·       Učebnice str. 16- 17

FYZIKA

Gravitační síla- Přečtěte si v učebnici tuto kapitolu a zakreslete obrázky. Nadpis bude Gravitační síla.

·       Učebnice str. 36

https://www.youtube.com/results?search_query=gravita%C4%8Dn%C3%AD+s%C3%ADla

Na tomto odkazu se podívejte na několik videí o tom, co je to gravitační síla.

NĚMECKÝ JAZYK

Zopakujte si slovíčka, která jsme naposledy probírali: Škola, bydlení, dny v týdnu, číslovky do 20.

Mějte se krásně a makejte.  Jana Volrábová

D – 6.A Zapiš do sešitu:

STAROVĚK – PRVNÍ STÁTY

-          Vznik 3 tisíce let před naším letopočtem

-          Vznikaly v oblastech s rozvinutým zemědělstvím (nutný dostatek vody = okolí řek)

-          Vznik MĚSTSKÝCH STÁTŮ (město a okolní osady)

-          Stát řídil PANOVNÍK a ÚŘEDNÍCI (vybírání daní), VOJÁCI (obrana), KNĚŽÍ

Do sešitu odpověz na otázku: Jaké druhy písma používali ve starověku?