Archiv: !

7.A - DV

1.3.2021

Na stránkách školy www.specmo.cz najdete zadané úkoly, které budete v průběhu týdne vypracovávat. Můžeme spolu také komunikovat na 6a@specmo.cz.

Učivo zapisujte podle domluveného postupu (sešity P, Z, F, D, sešit na DV, pracovní listy)

Kontrola, rada při vypracování úkolů, nové pracovní listy – vždy čtvrtek od 10.00 - 11.00 hodin ve škole.

 ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména – rod střední

Správné tvary, určování vzorů – město, moře

Pracovní list str. 44 – 45

KaSV

Dětský pokoj – popis

Pracovní list str. 21 – 22

ČTENÍ

Čítanka str. 40 – 41 Pardubice

 MATEMATIKA

Písemné násobení str. 31 cv. 5, 7, 8, 10

 DĚJEPIS

Rozvoj měst ve středověku

https://specmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cakoma_specmo_cz/Ed7-hKuPEHZGmcI40I_kGeYBEZIlh-zO_SDc-4K7LrUp0A?e=hFYVQc

 PŘÍRODOPIS

Savci chovaní pro užitek i radost – pes domácí

v sešitě nalepené výpisky + otázky – na ty odpovědět

 NĚMECKÝ JAZYK

Pracovní listy - číslice do 25

FYZIKA 7.A- pročtěte si poslední látku ze sešitu- vztlaková síla, promyslete si proč některé věci plavou

ZEMĚPIS: Prezentace Ústecký kraj

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EeiI5hHFoMxDh6D3KZ56GsYBmAKKu6zZKJTpShcHcPfZQA?e=fGwesL

 

Video – Mostecko

https://www.youtube.com/watch?v=UykPxLMpzGI&feature=emb_logo&ab_channel=Poznejsvujkraj

 

Test Ústecký kraj

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5jxJ-1baKe9KuetfQwfw51xUQkRHSVE3R0IzQzRCSTJERFRNM0dHWkI4WCQlQCN0PWcu