Archiv: !

7.B - DV

1.3.2021

Konkrétní práci vyzvednout pouze v pondělí 1.- 8. - 15.3.2021 ve škole od 10té do 11té hodiny. Hotovou práci přinést v pondělí 22.3.2021.

Týdny od 1. 3. – 21.3.2021

Český jazyk: Skloňování podstatných jmen rodu ženského - pravopis, Sv – písemné vypravování dle obrázku, dopis spolužákovi, vypisování dopisní obálky, Lv – pověst, čtenářské dovednosti (porozumění textu), intonace při čtení nahlas

Matematika: Násobené dvouciferným činitelem, opakování – násobení jednociferným činitelem, dělení, dělení se zbytkem, sčítání – odčítání s přechodem přes základ, slovní úlohy

G – rovinné útvary: členění, popis, střed, výška trojúhelníka, vlastnosti mnohoúhelníků

Přírodopis: Rostliny: stonek, list, květ, plod

Dějepis: Vrcholný středověk: vládci, život lidí, hospodářství, kultura

Fyzika: Vztlaková síla, atmosférický tlak, podtlak - přetlak

Zeměpis: Kraje ČR

Nejasnosti při práci lze probrat s tř. učitelkou pouze v pondělí 8.3. a 15.3.2021 od 10 do 11 hodin!

Každý den píšeme datum.

Tř. učitelka - Mgr. Věra Štičková

ZEMĚPIS: Prezentace Ústecký kraj

 

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EeiI5hHFoMxDh6D3KZ56GsYBmAKKu6zZKJTpShcHcPfZQA?e=fGwesL

 

Video – Mostecko

https://www.youtube.com/watch?v=UykPxLMpzGI&feature=emb_logo&ab_channel=Poznejsvujkraj

 

Test Ústecký kraj

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5jxJ-1baKe9KuetfQwfw51xUQkRHSVE3R0IzQzRCSTJERFRNM0dHWkI4WCQlQCN0PWcu

 

Prezentace Ústecký kraj

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EeiI5hHFoMxDh6D3KZ56GsYBmAKKu6zZKJTpShcHcPfZQA?e=fGwesL

 

Video – Mostecko

https://www.youtube.com/watch?v=UykPxLMpzGI&feature=emb_logo&ab_channel=Poznejsvujkraj

 

Test Ústecký kraj

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5jxJ-1baKe9KuetfQwfw51xUQkRHSVE3R0IzQzRCSTJERFRNM0dHWkI4WCQlQCN0PWcu

 FYZIKA

Barevně si do sešitu nadepiš: Atmosférický tlak- podtlak a přetlak. Přečti si pečlivě informace v učebnici na straně 27 a opiš modrý rámeček. Na straně 28 si také opiš modrý rámeček a zakresli pokus s holčičkou, která fouká do trychtýře.

https://www.youtube.com/results?search_query=podtlak+a+p%C5%99etlak

·       Učebnice str. 27- 28

Zdraví Vás Jana Volrábová