Archiv: !

8.A - DV

1.3.2021

Český jazyk

-       Komunikační a slohová výchova

Poštovní poukázka. Učebnice ČJ, strana 68 a 69. Písemně odpovězte
na otázku: „Co musí obsahovat poštovní poukázka?“. Pokuste se odpovědět
i na ostatní otázky pod obrázkem poštovní poukázky - str. 69.

Dokument:

https://www.youtube.com/watch?v=umEIlfa2Iug&pbjreload=101 

-       Literární výchova

V čítance na str. 36 a 37 čtěte “Péče o pleť“ od Sue Townsendové. Přečtený příběh vyprávějte vlastními slovy a do sešitu odpovězte na otázky pod textem.

-       Jazyková výchova

Shoda přísudku s podmětem. Do sešitu vypracujte cvičení č. 9 a č. 11, z učebnice ČJ, na straně 50 a 51.

Opakování: procvičujte časování sloves, pádové otázky a vyjmenovaná slova.

Procvičujte shodu přísudku s podmětem:

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek#selid 

Procvičujte vyjmenovaná slova:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/6 

Procvičujte slovesa – minulý čas:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/4959 

Procvičujte měkké a tvrdé souhlásky:

https://www.skolasnadhledem.cz/game/5858 

 

Matematika

Zlomky a desetinná čísla – zápis, čtení, užití. Učebnice matematiky, strana 34 a 35, pozorně čtěte!

Opakování – do sešitu vypracujte cvičení č. 3. až č. 7., z učebnice M,
na straně 36.

Procvičujte výpočty - viz PL „Desetinná čísla“.

Procvičujte zápis desetinných čísel:

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid 

Procvičujte jednotky délky:

https://www.umimematiku.cz/pexeso-jednotky-delky-2-uroven/1089 

Procvičujte malou násobilku:

https://www.umimematiku.cz/pexeso-mala-nasobilka-2-uroven/9 

Geometrie – Obsah obdélníku. Učebnice strana 66 – pozorně čtěte text v zeleném rámečku. Do sešitu vypracujte cvičení č. 6 a č. 7 z téže strany.

Dokument:

https://www.youtube.com/watch?v=NAOc6TSPV-4 

 

Německý jazyk

Der Kalender. Do sešitu přepište text a překreslete obrázek - cvičení „Skladba roku“, učebnice NJ, str. 18. Z téže strany učebnice NJ přepište do sešitu a následně procvičujte množná čísla podstatných jmen – týden, hodina, minuta. Procvičujte slovíčka na str. 22.

 

Dějepis

Opakování – shrnutí učiva. Pozorně čtěte text v učebnici dějepisu na str. 37. Prostudujte časovou přímku na téže straně.

Odpovězte písemně na otázky na straně 36.

Shlédněte dokumenty:

Marie Terezie - https://www.youtube.com/watch?v=VUUW-S7VF3w 

Reformy Marie Terezie - https://www.youtube.com/watch?v=iRndi_yz8TQ 

Školská reforma -https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=Pavel+Koutsk%C3%BD+75 

Osvícenci v českých zemích - https://www.youtube.com/watch?v=9ay__ab7LBQ 

Josef II. - https://www.youtube.com/watch?v=lBn4oKA2glA  

Zemědělství a vítězství brambor - https://www.youtube.com/watch?v=nt2wRqrdvNk

Manufaktury - https://www.youtube.com/watch?v=3lQE8fwdnHo 

Konec reforem - https://www.youtube.com/watch?v=XuLqa7TOYqs 

 

Přírodopis – Biologie člověka

Nervová soustava – funkce nervové soustavy - mícha.

Učebnice str. 47 a 48; pozorně čtěte!

Písemně odpovězte na otázky č. 1 a č. 2, na straně 49.

Shlédněte dokumenty:

Kdo řídí lidské tělo - https://www.youtube.com/watch?v=E9HY2lqmqjc 

Nervová soustava - https://www.youtube.com/watch?v=jm-woE8yFAA 

Mícha - https://www.youtube.com/watch?v=Dop2k56V8iU 

 

 ________________________________________________________

 

Vše zapisujte do sešitů a nezapomínejte na procvičování v minulosti probíraného učiva! Podrobné instrukce k učivu, výpisky či PL (pracovní listy) budete mít k dispozici na vašich osobních e-mailech.

Do sešitu zapisujte k jednotlivým úlohám datum!!!


VYPRACOVANÉ ÚLOHY PRŮBĚŽNĚ FOŤTE A POSÍLEJTE NA:
speckamost2020@seznam.cz, dakriz@specmo.cz nebo Viber, ale to již znáte.

 

Všechny vás moc pozdravuji a pevně věřím, že budete svědomitě dodržovat vládní nařízení i plnit zadané úkoly.

Vaše třídní učitelka

D. Křížová