Archiv: !

8.B -DV

1.3.2021

Osobní předávání učiva – PÁTEK V 9.00 – před školou u hlavního vchodu. Dodržujte tento den a čas!!!

Pro žáky – kontakt na messengeru – komunikovat a reagovat na zprávy!

Pro zákonné zástupce – kontakt na e-mailu – 7b@specmo.cz

ŽÁCI MUSÍ PLNIT DISTANČNÍ VÝUKU. VŠECHNY ZADANÉ ÚKOLY A UČIVO BUDOU ODEVZDÁVAT TŘÍDNÍ UČITELCE KE KONTROLE!!!

PRÁCE BUDOU ZNÁMKOVÁNY A PO SKONČENÍ TÉTO SITUACE BUDE NA KAŽDÉHO ŽÁKA NAPSÁNO HODNOCENÍ!!

KDO SE DISTANČNÍ VÝUKY VŮBEC NEZÚČASTNÍ A NEBUDE REAGOVAT NA ZPRÁVY, POZVU RODIČE (ZZ) K VÝCHOVNÉ KOMISI.

 

Opatrujte se a dodržujte vládní nařízení! 

Těším se na vás, vaše třídní učitelka Jana Nekolová. J

 Český jazyk:

JV - Přídavná jména ðUč. str. 34 – 35 /cv.9 – napište do sešitu báseň a podtrhněte příd. jm.

                                    ð Uč. str. 35/ cv. 10 – doplňte do vět správná slova ze závorky – napište věty do sešitu

                                    ðUč. str. 35 – 36 /cv. 11Zima ještě nekončí – do sešitu napište nadpis a celé cvičení přepište – podtrhněte přídavná jména

 KaSvEncyklopedie – přečtěte si https://cs.wikipedia.org/wiki/Encyklopedie

                                      - podívejte se na druhy encyklopedií https://www.zbozi.cz/hledani/?q=druhy%20encyklopedi%C3%AD#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_content=products-opesBB&utm_ab=424%2F858%2C446%2F905&utm_term=druhy%20encyklopedi%C3%AD&utm_query=druhy%20encyklopedi%C3%AD

JVČítanka str. 41-42 „Rozhodnutí“ (přečtěte si – na messengeru dostanete otázky)

 Dějepis:

Téma: Novověkzměny v zemědělství, změny ve výrobě, manufaktura (Uč. str. 28-29)

PL a výpisky – předány osobně

 Německý jazyk:

Téma: Der Kalender ðRozdělení měsíců do roč. období – str. 17 (překreslit do sešitu)

                                     ð Množné číslo pod. jmen – str. 18

 PL- budou předány osobně

Fyzika:

Téma: Vlastnosti světla ð Šíření světla přečtěte si: http://www.gkh.cz/kestazeni/fyz/boa-svetlo-zakl-vlast.pdf

PL a výpisky – předány osobně

 

PŘÍRODOPIS 8.B do sešitu vypracujte téma: “Zdravá výživa” a napište Váš jídelníček po dnech za celý týden

Matematika 8.B

Písemné sčítání a odčítání – opakování

Písemné násobení jednociferným i dvouciferným činitelem - opakování

Písemné dělení jednociferným dělitelem – opakování

Zaokrouhlování čísel - opakování