Archiv: !

9.A - DV

1.3.2021

Deváťáci,

opět se nemůžeme vidět a výuka bude probíhat na dálku. Věřím, že budete pracovití a budete zodpovědně plnit všechny zadané úkoly tak, abyste od září bez problémů zvládli učivo na učilišti. Úkoly na celý týden budou na webových stránkách školy (pondělí – úterý). Vypracované úkoly budete osobně nosit do školy vždy ve čtvrtek od 9 do 10 hodin. V jiný čas nebudete do školy puštěni. Tento čtvrtek 4.3. přijdou pouze ti, kteří nebyli v pátek 26.2. ve škole a vyzvednou si sešity a učebnice.

ČJ – PŘÍDAVNÁ JMÉNA (určují vlastnosti věcí, ptáš se otázkou JAKÝ?)

Do sešitu napiš cvičení: 41/9 (HORA) – DRÁHA vytvoř přídavné jméno ze slova v závorce HORSKÁ DRÁHA, 41/10 použij tabulku se vzory přídavných jmen, 43/2 piš jen přídavná jména a rozděl je do sloupečku na TVRDÁ a MĚKKÁ

ČÍTANKA str. 20 - O ZLATOU MEDAILI

Odpověz do sešitu ČJ-Š: 1. O jakém sportu je článek? 2. Jak se jmenoval olympijský vítěz? 3. V jakém roce zvítězil? 4. V jaké zemi byly závody? 5. Kdo z rodiny sledoval jeho výkony u televize?

M - PROCENTA

2% ze 400

400 : 100 = 4 (4 je 1%)

2 . 4 = 8 (8 jsou 2%)

 

Počítej do sešitu: 20/15, 19/10 SÚ (zápis, výpočet, odpověď), 20/12 SÚ (zápis, výpočet, odpověď)

D – 1. Přečti si zápis v sešitě ČESKOSLOVENSKÝ ZAHRANIČNÍ ODBOJ (kdo nemá zápis, čte učebnici str.35-37) 2. Vyplň pracovní list 27/1,2,3 3. práce do sešitu – nadpis KALENDÁŘ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY – nalep str. 38 (Kalendář 2. svět. Války) – pokračuj v zápise

-          Srpen 1945 – letectvo USA svrhlo na japonská města HIROŠIMA, NAGASAKI atomové pumy

-          Srpen 1945 POSTUPIM (nedaleko Berlína) schůzka vítězných mocností (USA, Velká Británie, Sovětský svaz) – dohoda o potrestání válečných zločinců, nové hranice států, odsun německého obyvatelstva z ČSR, Polska, Maďarska

-          ROZSAH 2. SVĚTOVÉ VÁLKY – bojovalo 110 milionů vojáků ze 48 států, zahynulo 40 milionů lidí, bylo zmrzačeno 28 milionů lidí

P – zapiš do sešitu: 4. PRVOHORY

-          Střídání teplých a chladných období, dopady meteoritů, sopečná činnost

-          Pohyb světadílů – vytvoření jednoho světadílu PANGEA

-          Vývoj života v moři BEZOBRATLÍ (žahavci, koráli, měkkýši, členovci – trilobiti), OBRATLOVCI (paryby, ryby)

-          Přesouvání života na souš ROSTLINY (přesličky, plavuně, kapradiny – zapadly do bažin – vznik černého uhlí), ŽIVOČICHOVÉ (hmyz)

-          Konec prvohor vymírání organizmů

Prohlédni si video https://youtu.be/mQiGZZV_FY4

OV – Zapiš do sešitu:

PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU

-          VYHLÁŠKA O PRAVIDLECH SILNIČNÍHO PROVOZU

-          Účastník silničního provozu se řídí dopravními značkami, dopravními zařízeními, pokyny policie, dopravními předpisy

-          Účastník je povinen dodržovat pravidla silničního provozu

-          Účastník silničního provozu je řidič, spolujezdec, cyklista, chodec …

Vyplň pracovní listy: 18/1,2,3,4             19/5,6

 

CHEMIE 9. ročník – Rak

 

Test Ústecký kraj

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5rK0TI-bDYlAnpnjQjc6LNFUMjVLRFBCREkyNlpORlcyRjBTTVBNWTZUVCQlQCN0PWcu

FYZIKA

Zkrat- do sešitu si napište barevný nadpis a stručné výpisky o tom, co je zkrat, tedy modrý rámeček ze strany 47. Dále zjistěte na straně 48, kdy ke zkratu dochází a na straně 49, proč je zkrat nebezpečný. Poté si nadepište Pojistka a jistič a pouze napište, co to je. Pečlivě si prohlédněte obrázky na straně 50 a 51.

https://www.youtube.com/results?search_query=zkrat

·       Učebnice str. 47- 51

Zdraví Vás Jana Volrábová