Archiv: !

1.A - DV

8.3.2021

Čtení:   Čtení vět s obrázky, str. 60 – 61. Věta zvolací, číst s důrazem.

              Říkanka k textu:    Pochodují vojáci, nemají co na práci.

                                               To se jim to pochoduje, když jim trubka vytrubuje.

Naučit, pochodovat, vytleskávat rytmus.

              Čtení slabik a slov – str. 120.

              Dbejte prosím na správnou výslovnost krátkých a dlouhých slabik.

              Provádějte sluchovou analýzu a syntézu slabik pomocí rukou, děti mají v učebnici

              obrázek. Procvičujte a čtěte pravidelně každý den, děti písmenka zapomínají.

Psaní:   Písanka str. 1/44 – vybarvit stejné slabiky stejnou barvou

                                 1/45 – diktujte dětem písmena a slabiky, které již umí; dole na    

                                            stránce, přepis tiskacího písma

                                 1/46 – 1/48 – nácvik psaní písmene u, ú, procvičování písmen

              Veškerá písmena a slabiky napsané v sešitě tiskace PSÁT PSACÍM PÍSMEM!!!

Dbejte prosím na správné držení tužky, správný sklon písma  SPRÁVNÉ NAPOJOVÁMÍ PÍSMEN.

Matematika:  Pracovní sešit str. 63 – 67 – numerace v oboru do 4, psaní číslic

                        str. 63 – psaní číslice 4, zapiš správné číslo podle počtu obrázků

                        str. 64 – zapiš správné číslo podle počtu obrázků, vybarvi obrázky podle čísla

                        str. 65 – domaluj obrázky podle čísla, zapiš správné číslo podle počtu obrázků

                        str. 66 – zapiš správné číslo podle počtu obrázků, domaluj obrázky podle čísla

                        str. 67 – zapiš správné číslo podle počtu obrázků, doplň číselnou řadu

                        vzestupně a sestupně, piš číslici 4 a 3

                        Sčítání, odčítání v oboru do 3 procvičovat zpaměti.

Člověk a jeho svět:   Sešit PRVOUKA 1  - str. 36 a 34 – Zvířata a jejich mláďata

-          pojmenování domácích zvířat a jejich mláďat, počty mláďat, chov zvířat, užitek z chovu, využití domácích zvířat pro práci (kůň – práce v lese)

PLŇTE PROSÍM POUZE ZADANÉ STRÁNKY A ÚKOLY!!!