Archiv: !

2.A - DV

8.3.2021

Zdravím druháky a jejich rodiče,

tento týden budete pracovat do distančních sešitů.

Čj

Do připravených tabulek nalepte k obrázku správné slovo a napište jej. Psace!

Slova si vytleskejte a určete počet slabik. Určete hlásku, na kterou slovo začíná a končí.

V čítance na str. 75 – 77 trénujte čtení vět. Procvičte slabiky s písmenkem H,h a nová slova: ho, malého, nohy, hotový, rohy, váha, jahoda,  nehoda, hák, hoši, hole, hokej, hurá.

Do sešitu trénujte psaní písmene h, slabik a slov s písmenem h.

M

S pomocí obrázků procvičujeme rozklady, sčítání a dopočítávání do 9.

Vyřešte slovní úlohu.

ČaS

V březnu zimu vystřídá jaro. Stále opakujeme a procvičujeme dny v týdnu, měsíce v roce a roční období

V sešitě najdete jarní obrázek. Vyprávějte, co na obrázku vidíte a porovnejte s tím, co se děje venku nyní. Podle obrázku nakreslete jednu jarní květinu a několikrát napište, podle vzoru, slovo jaro.