Archiv: !

3.B - DV

8.3.2021

2. ročník:

ČJ        slabikář: str. 87 až 89 a 129 hláska a písmeno ž Ž – čteme nahlas tiskací i psací písmena, slabiky, slova a věty,

psaní: 1. pracovní list pro psaní – malé c – cibule, lavice, a napiš psace slova, která jsou tiskace 2. velké psací C - nácvik psaní velkého C a otazníku.

M        pracovní list str. 36-37 počítáme do devíti: porovnávání a rozklad. Vypočítej a vybarvi přiložený pracovní list dole je želva.

            učebnice: str. 28-29 procvičuj + a -v oboru do 9

ČaS      Pracovní list- předjaří- charakteristika, co se děje v přírodě, první jarní květiny, vybarvi

Člověk a jeho zdraví – péče o zdraví, zdravá výživa- vypracuj pracovní list

 

3. ročník:

ČJ        čítanka: str. 67-68: ď, ť, ň

   str. 69- čtení psacího textu s f, F

            čítanka: str. 117 – žluté sloupečky slov k procvičování: sloupeček str. 63,67

            psaní: pracovní list – opis, přepis

M        učebnice str. 35-37 procvičování probraného učiva, matematické operace sčítání a odčítání s přechodem před 10. Pracovní list str. 30-33

            Rýsování pomocí pravítka-narýsuj 6 čar pomocí pravítka

ČaS      pracovní list první jarní květiny str. 33,34 – obrázky vybarvi

NJ        Pojmenování základních části oblečení. Čtení a překládání jednoduchých slov a vět.

 

Erika Bednárová, třídní učitelka