Archiv: !

5.A - DV

8.3.2021

Český jazyk – PL – Psaní – Doplň slova a přepiš.

                       - uč. str. 47/4 – Přepiš do sešitu.

                       - PL – Tajenka – Doplň slova - vyjmenovaná slova po B.

Čítanka – Čtěte na str. 30 - Mokré říkadlo, aby rostlo, Hopsavé říkadlo

Do čtenářského deníku napiš datum, název, autora, přepiš část říkadla a nakresli obrázek.

Matematika – PL – násobení a dělení číslem 4

                         - PL – násobení a dělení číslem 5

                         - PL – opakování násobení a dělení číslem 3, 4, 5

Německý jazyk – PL – In der Stadt – Ve městě – Vybarvi, vystřihni obrázky a nalep do sešitu NJ.

Člověk a jeho svět – PL – Významné památky naší země – Vystřihni obrázky a nalep do sešitu.

                                   - Obtížný hmyz – Vypracuj pracovní listy a nalep do sešitu.

V pondělí 15. 3. se těším na vaše vypracované úkoly. Přineste je do školy mezi 9.30 a 10. hodinou.

Vaše paní učitelka Jana Hofferová