Archiv: !

6.A - DV

8.3.2021

Moji milí žáci,

zde je nová práce pro Vás. Všichni budeme v kontaktu tak, jak jsme se domluvili. Funguji a komunikuji přes mobil, číslo všichni máte. Práci si budeme posílat přes aplikace Whatsapp a Messenger!! Pěkně pracujte a pečujte o své zdraví.

MATEMATIKA

Násobení a dělení do 100- všichni se doučíte násobilku a budete pracovat s učebnicí:

·       Učebnice str. 64- 65- násobky a dělení se zbytkem- využijte metodu zakreslování puntíků

·       Učebnice str. 70- 71- dělení se zbytkem

ČESKÝ JAZYK

Vyjmenovaná slova- zopakujete si vyjmenovaná slova po: -B, -L, -M, -P, -S, -V. Všechna slova neustále trénujte dokola a přidejte si poslední -Z.

·       Učebnice str. 25- 27 vypracujte cvičení, jedná se o doplňování -I, -Y.

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Novým tématem jsou Státní symboly. Vypracujte do sešitu zadání z učebnice:

·       Učebnice str. 33- předposlední odstavec- vytvořte do sešitu symbol naší třídy- znak a vlajku- barevně.

PŘÍRODOPIS

Do sešitu krasopisně nadepište: Členovci- Pavoukovci- Křižák obecný. Následně si pečlivě přečtěte kapitolu a vytvořte stručné výpisky- černě zvýrazněné pojmy. Vytvořte nákres pavouka i s popisky.

·       Učebnice str. 18

FYZIKA

Gravitační síla- Přečtěte si v učebnici tuto kapitolu a zakreslete obrázky. Nadpis bude Jaký směr má gravitační síla.

·       Učebnice str. 37

https://www.youtube.com/results?search_query=gravita%C4%8Dn%C3%AD+s%C3%ADla

Na tomto odkazu se podívejte na několik videí o tom, co je to gravitační síla a jaký má směr.

NĚMECKÝ JAZYK

Stále si opakujt slovíčka, která jsme naposledy probírali: Škola, bydlení, dny v týdnu, číslovky do 20.

Mějte se krásně a makejte.  Jana Volrábová

Zeměpis: Energetický průmysl – výklad učiva

https://specmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/brunnerova_specmo_cz/EXugW7yejLBBk9IZVrMm-eQBRg0TPjyBypjR71b6ZE0Xow?e=Jfw1Qw

Energetický průmysl – samostatná práce

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5oENr_6ChtFGmk_TFu2zf05UN1RMTkY3RUZaMEZBT0ZaOFhNRkQzUDJWQi4u 

D – Přečti si zápis Starověk – první státy. Do sešitu odpověz na otázky 1. Kdy vznikaly první státy? 2. V jakých oblastech vznikaly? 3. Kdo řídil stát?

Zapiš do sešitu: PRVNÍ STÁTY – ASIE – BLÍZKÝ VÝCHOD

-          Oblast mezi dvěma řekami (Eufrat, Tigris) se jmenuje MEZOPOTÁMIE

-          Žil tam národ SUMERŮ – vynalezli hrnčířský kruh (výroba keramických nádob), vynalezli vůz tažený koňmi, stavěli vodní kanály, stavěli stupňovité chrámy ZIKKURATY

Podívej se na video: https://youtu.be/hM9z9DGtBIc . Pokud máš učebnici, můžeš si nakreslit zikkurat, který je na straně 32