Archiv: !

6.B - DV

8.3.2021

6. tř. (všichni přijdou v pátek 12. 3. v 11 hod.)

ČJ

·        Vyplnit 2 pracovní listy předané před školou

M

·        Vyplnit pracovní list předaný před školou

 

D

·        Vyplnit obě strany testu – bude známkováno

·        Pracovní list přečíst a na druhé straně nakreslit pomocí abecedy, jak by vypadalo tvé křestní jméno pomocí hieroglyfů

 

P

·        Vyplnit obě strany testu – bude známkováno

·        Pracovní list přečíst a na linku napsat správné názvy pavouků

Zeměpis: Energetický průmysl – výklad učiva

https://specmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/brunnerova_specmo_cz/EXugW7yejLBBk9IZVrMm-eQBRg0TPjyBypjR71b6ZE0Xow?e=Jfw1Qw

Energetický průmysl – samostatná práce

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5oENr_6ChtFGmk_TFu2zf05UN1RMTkY3RUZaMEZBT0ZaOFhNRkQzUDJWQi4u

FYZIKA

Gravitační síla- Přečtěte si v učebnici tuto kapitolu a zakreslete obrázky. Nadpis bude Jaký směr má gravitační síla.

·       Učebnice str. 37

https://www.youtube.com/results?search_query=gravita%C4%8Dn%C3%AD+s%C3%ADla

Na tomto odkazu se podívejte na několik videí o tom, co je to gravitační síla a jaký má směr.

 

Zdraví Vás Jana Volrábová

 

9. tř. – vše vypracovat a poslat do 12. 3.

ČJ

·        Str. 48/ opsat do ŠS cvičení 3 (Doplnit znaménko za větou a na začátek věty napsat velké písmeno)  - bude známkováno

·        Str. 48/cv.  5b – opsat do sešitu a rovně podtrhnou rovně podmět (značka PO-ptáme se: Kdo, co?) a vlnovkou přísudek (značí se PŘ-ptáme se: Co dělá?)   bude známkováno

·        Čítanka – str. 35-38 – přečíst, do sešitu ČJ – LV (šedý) napsat nadpis a odpovědět na otázky, které pošlu do skupiny – bude známkováno

·        do sešitu ČJ – KaSV napsat nadpis ŽIVOTOPIS a podle vzoru, který pošlu do skupiny – napsat svůj životopis – bude známkováno

M

·        Napsat do ŠS nadpis SLOVNÍ ÚLOHY

·        Str. 39/ do ŠS vypracovat cv. 14, 17, 20 – opsat slovní úlohu (je krátká), vypočítat a napsat odpověď - bude známkováno

·        Str. 39/cv. 15  - vypočítat příklady – bude známkováno

 

P

·        Str. 49-50/ napsat nadpis Půdy  + výpisky z učebnice, které pošlu do společné skupiny

·        Nakreslit obrázek buď ze str. 49 +popis

·        Vyplnit test, který pošlu do skupiny – bude známkováno

D

·        Str. 38-39 – celé přečíst

·        Se sešitu napsat výpisky, které pošlu do skupiny

·        Str. 41 – opsat do ŠS další 3 otázky a na str. 42 k nim najít a napsat odpovědi – bude známkováno

CHEMIE 

Prezentace oxidy:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EcyRcDS7PZ9DiAz3FTHHAboBG15r8JJCQxq2cMo3tzMQuA?e=aslRvr

Test:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5rK0TI-bDYlAnpnjQjc6LNFUN1E1TU05VkdQS1oyR0EwTkxRVkM3MkI4SCQlQCN0PWcu 

ZEMĚPIS 

Test Asie:

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5pvUnpdYRP9Ojbe0KTm0zNlUNE0yUFBWTkEzSkpUSlRWMDJaUTJPRUlSRCQlQCN0PWcu