Archiv: !

7.A - DV

8.3.2021

ČESKÝ JAZYK

Podstatná jména

Učebnice str. 36 cv.7a napsat do sešitu

                  str. 36 – 37 cv.7c slova doplnit do vět

                  str. 37 cv. 8 doplnit slova a nad podstatná jména napsat pády

                  str. 37 cv. 9 do vět doplnit správný tvar slova v závorce a napsat

                  str. 37 cv. 10 ke každému slovu napsat podst. jméno v pádě jaký je napsaný vedle slova

                 příklad: pravítko       v 7. p. č. j.          pravítkem

                               kůzle            v 6.p. č. mn.       kůzlatech 

KaSV

Pracovní list Jaro

Doplňování vhodných tvarů v závorce – cvičení e, f, cvičení g – na daná slova napsat věty

Čtení

Čítanka str. 70 – 72  Dingové

Odpověz na otázky:

Jakou barvu měl hezčí pes a koho připomínala jeho tlamička?

Koho připomínal druhý pes?

Co říkala babička psům, když psům zase nepřijel jejich pán?

Jak vypadal Ruda?

Co přivezli psům k snědku?

MATEMATIKA

pracovní list  - písemné násobení

pracovní list – písemné sčítání a odčítání

geometrie – doplň do pracovního listu názvy trojúhelníků (pomůže ti učebnice str. 67 – 72)

PŘÍRODOPIS

Souhrnné opakování kapitoly Savci

Do sešitu si nalep otázky z pracovního listu a pod to napiš odpovědi.

DĚJEPIS

O trzích, placení a platidlech – učebnice str. 36 – 37

https://specmo-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/cakoma_specmo_cz/EdsJKTA8L7JFoY9HckA92RkB3FwQbmJTwuEKwnJmazSK5w?e=QSbdsT

NĚMECKÝ JAZYK

Pracovní list A – přelož věty (vybarvi stejnou pastelkou větu německou a větu českou) nalep do sešitu

Pracovní list B – věty v zeleném rámečku přelož, překlad vět je v bílých rámečcích. Ty rozstříhej a ve správném pořadí nalep do sešitu. Nejprve nalep zelený rámeček – německý text, pod to přeložené české věty.

ZEMĚPIS 

Prezentace Liberecký kraj:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/ESP5BjiYiUdJpSd9bh9T09oBb9256RaWQy--TDyKk4xEVA?e=5tuStt

Test:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5jxJ-1baKe9KuetfQwfw51xUMjI3NjRCTDI1ODNDWVoyNUczSktTWFdFTyQlQCN0PWcu 

F nalepte do sešitu a vypracujte PL.