Archiv: !

7.B - DV

8.3.2021

Konkrétní práci vyzvednout pouze v pondělí 8. 3.2021 ve škole od 10té do 11té hodiny. Hotovou práci přinést v pondělí 22.3.2021.

Týdny od 8. 3. – 21.3.2021

Český jazyk: Skloňování podstatných jmen rodu ženského - pravopis, Sv – písemné vypravování dle obrázku, dopis spolužákovi, vypisování dopisní obálky, Lv – pověst, čtenářské dovednosti (porozumění textu), intonace při čtení nahlas

Matematika: Násobení dvouciferným činitelem, opakování – násobení jednociferným činitelem, dělení, dělení se zbytkem, sčítání – odčítání s přechodem přes základ, slovní úlohy

G – rovinné útvary: členění, popis, střed, výška trojúhelníka, vlastnosti mnohoúhelníků, délka stran

Přírodopis: Rostliny: stonek, list, květ, plod

Dějepis: Vrcholný středověk: vládci, život lidí, hospodářství, kultura

Fyzika: Vztlaková síla, atmosférický tlak, podtlak - přetlak

Zeměpis: Kraje ČR

Nejasnosti při práci lze probrat s tř. učitelkou pouze v pondělí 8.3. a 15.3.2021 od 10 do 11 hodin před školou!

Každý den píšeme datum.

Tř. učitelka - Mgr. Věra Štičková

ZEMĚPIS 

Prezentace Liberecký kraj:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/ESP5BjiYiUdJpSd9bh9T09oBb9256RaWQy--TDyKk4xEVA?e=5tuStt

Test:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5jxJ-1baKe9KuetfQwfw51xUMjI3NjRCTDI1ODNDWVoyNUczSktTWFdFTyQlQCN0PWcu