Archiv: !

8.A - DV

8.3.2021

Milí žáčci,

v týdnu od 8. března do 12. března 2021 vypracujte, prosím, následující úkoly:

Český jazyk

-       Komunikační a slohová výchova

Doporučený dopis – podací lístek. Učebnice ČJ, strana 67 a 68. Vyplňte podací lístek dle adresy, kterou napíšete na obálku – viz PL (má dvě strany).

Dokument:

https://www.youtube.com/watch?v=umEIlfa2Iug&pbjreload=101 

-       Literární výchova

V čítance na str. 52 až 54 čtěte “Jeden den v K.“ od Táni Fischerové. Přečtený text vyprávějte vlastními slovy a písemně odpovězte na otázky pod textem.

-       Jazyková výchova

Shoda přísudku s podmětem. Do sešitu vypracujte cvičení č. 17 na str. 57, učebnice ČJ.

Do sešitu napište báseň „Dárek z lásky“ od F.I.Čelakovského a u podstatných jmen určete vzory (lávky, korálky atd...) – učebnice ČJ, str. 58, cvičení 19.

Procvičujte shodu přísudku s nevyjádřeným podmětem a chytáky:

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search1=05.+Podm%C4%9Bt+a+p%C5%99%C3%ADsudek#selid  

Procvičujte vyjmenovaná slova:

http://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_kw.php?subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&grades=lower&idx=8 

Procvičujte podstatná jména (rod mužský):

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search_mode=search&search1=Podstatn%C3%A1+jm%C3%A9na+-+rod+mu%C5%BEsk%C3%BD#selid 

Procvičujte velká a malá písmena:

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&search_mode=search&search1=Jm%C3%A9na+obecn%C3%A1+a+jm%C3%A9na+vlastn%C3%AD+%28dvojv%C3%BDrazy%29#selid 

 

Matematika

Sčítání a odčítání desetinných čísel. Pozorně čtěte texty v zelených rámečcích! Učebnice matematiky, str. 37 a 38.

Do sešitu vypracujte cvičení č. 1., z učebnice M, na str. 38 a cvičení č. 2
na str. 39.

Procvičujte výpočty - viz PL „Sčítání a odčítání desetinných čísel“.

Procvičujte porovnávání i sčítání a odčítání desetinných čísel:

http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#selid 

Procvičujte jednotky obsahu na mřížce:

https://www.umimematiku.cz/pexeso-obsah-mrizka-1-uroven/91 

Procvičujte dělení:

https://www.umimematiku.cz/pexeso-deleni-jednociferne-1-uroven/248 

Geometrie – Obsah čtverce. Učebnice strana 67 – pozorně čtěte text v zeleném rámečku. Do sešitu vypracujte cvičení č. 15 a č. 16 z téže strany.

Dokument:

https://www.youtube.com/watch?v=xLBfIC0DHYw 

 

Německý jazyk

Der Kalender. Čtěte a pokuste se přeložit texty v učebnici NJ, na straně 19. Do sešitu napište a přeložte věty z prvního cvičení na této straně (Ich will dir..). Procvičujte slovíčka na straně 16.

Dějepis

František Palacký a národní obrození.Pozorně čtěte text v učebnici dějepisu na str. 38 a 39.

Odpovězte písemně na tři otázky, které jsou v modrém rámečku na straně 39.

Zhlédněte dokumenty:

Národní obrození - https://www.youtube.com/watch?v=--6U9WHODok 

České národní obrození - https://www.youtube.com/watch?v=80E6-2MyGo0 Josef Dobrovský - https://www.youtube.com/watch?v=jA19zlr7V-g

Josef Jungmann - https://www.youtube.com/watch?v=k_LZJArJe-4   

 

Přírodopis – Biologie člověka

Funkce nervové soustavy – mozek.

Učebnice str. 47 a 48; pozorně čtěte!

Písemně odpovězte na otázky č. 3 a č. 4, na straně 49.

Zhlédněte dokumenty:

Nervová soustava - mozek.  https://www.youtube.com/watch?v=MwoLpwXUkGU 

Co znamená otřes mozku?

https://www.youtube.com/watch?v=kfygsGFCvnk

 ________________________________________________________

 

Podrobné instrukce k učivu, výpisky či PL (pracovní listy) budete mít k dispozici na vašich osobních e-mailech nebo je obdržíte v tištěné podobě.

Do sešitu zapisujte k jednotlivým úlohám datum!!!


VYPRACOVANÉ ÚLOHY PRŮBĚŽNĚ FOŤTE A POSÍLEJTE NA:
speckamost2020@seznam.cz, dakriz@specmo.cz nebo Viber, ale to již znáte.

Všechny vás moc pozdravuji a pevně věřím, že budete svědomitě dodržovat vládní nařízení i plnit zadané úkoly.

Vaše třídní učitelka D. Křížová

Zeměpis 

Východní Evropa – výklad

https://specmo-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/brunnerova_specmo_cz/ERyh-y5vwWpFpTlKh90BfmcBg1yRhzzM10byy1trQTpa8A?e=mTGQTa

Východní Evropa –test

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5oENr_6ChtFGmk_TFu2zf05UMFU4OTZCMTRMMkYzQVlDQlJZQlc1RFZGOS4u