Archiv: !

9.A - DV

8.3.2021

KONZULTAČNÍ HODINY – ČTVRTEK 9–10 hodin. Přijďte s vypracovanými úkoly (kontrola sešitů, pracovních listů). Pokud bude někdo posílat úkoly na mail 8a@specmo.cz, do školy chodit nemusí.

ČJ – PŘÍDAVNÁ JMÉNA

Učebnice 43/3 a) Doplň koncovky přídavných jmen a cvičení napiš. Všechna přídavná jména jsou v množném čísle a kromě posledního jsou tvrdá (vzor mladý). Použij tabulku vzorů přídavných jmen – PO ZNÁMÝCH CESTÁCH.

b) Cvičení napiš ještě jednou v čísle jednotném – PO ZNÁMÉ CESTĚ

ČÍTANKA str. 25 ZÁKAZY

Přečti článek, všimni si data úmrtí spisovatele a prohlédni obrázek. Odpověz do sešitu: 1. Jaké označení má osoba na obrázku? 2. Jaké národnosti byl spisovatel? 3. Napiš, v jaké historické době byl článek napsán (využij učivo dějepisu). 4. Kolik let bylo spisovateli, když zemřel?

M – V minulém týdnu se v zadání příkladů objevila chyba – OPRAVA ZADÁNÍ 39/15, SÚ 38/10, SÚ 39/12, NOVÉ PŘÍKLADY 40/24, SÚ 39/14, SÚ 39/17

D – Přečti si nalepený list a zápis v sešitě Kalendář 2. světové války. Prohlédni si video: https://youtu.be/371T-Db1rkk . Vyplň pracovní list 28/1. Musíš zjistit, kdy skončila 1. světová válka a kdy začala 2. světová válka, použij sešit nebo učebnici. 29/2 Události napiš na šikmé řádky k obrázkům. 29/3 30/4

P – Přečti si zápis Prvohory. Odpověz na otázky do sešitu: 1. Jak se jmenoval jeden kontinent v prvohorách? 2. Z čeho vzniklo černé uhlí?

Zápis do sešitu: DRUHOHORY = věk plazů

-          Postupně se rozpadá jeden světadíl PANGEA na více světadílů

-          MOŘE – k živočichům prvohor (měkkýši, koráli, ryby, paryby – žraloci) přibyli VODNÍ DINOSAUŘI

-          SOUŠ – ŽIVOČICHOVÉ – BÝLOŽRAVÍ A MASOŽRAVÍ PLAZI (dinosauři), z plazů se vyvinuli ptáci a savci

-          SOUŠ – ROSTLINY – 1. NAHOSEMENNÉ jehličnany 2. KAPRAĎOSEMENNÉ dnes vymřelé 3. KRYTOSEMENNÉ např. listnaté stromy

-          Na konci druhohor vymřeli velcí plazi (dinosauři)

 Podívej se na: https://youtu.be/Bl_XIP1Ijks nebo https://youtu.be/3y_qryZ_9mk

OV – LÁTKY OHROŽUJÍCÍ ZDRAVÍ

1.       Přečti si v učebnici stranu 36

2.       Do sešitu opiš oranžový rámeček označený vykřičníkem na straně 37

3.       Pracovní list 19/1, 20/2,3,4

CHEMIE 

Prezentace oxidy:

https://specmo-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/rakpe_specmo_cz1/EcyRcDS7PZ9DiAz3FTHHAboBG15r8JJCQxq2cMo3tzMQuA?e=aslRvr

Test:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5rK0TI-bDYlAnpnjQjc6LNFUN1E1TU05VkdQS1oyR0EwTkxRVkM3MkI4SCQlQCN0PWcu 

ZEMĚPIS 

Test Asie:

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xYx72MbQhEqSsnFi3yJY5pvUnpdYRP9Ojbe0KTm0zNlUNE0yUFBWTkEzSkpUSlRWMDJaUTJPRUlSRCQlQCN0PWcu