Archiv: !

3.AS - DV

8.3.2021

Milá třído,

po týdnu vás opět zdravím. Doufám, že domácí výuku zvládáte bez obtíží. Zadané učivo s rodiči rozdělte tak, abyste každý den udělali kousek. Na tento týden si opět úkoly vyzvednete v úterý mezi 11.00 – 12.00 ve formě pracovních listů a úkolů v sešitě.

Kevin, Lída – čtení zadaných slov, půlené obrázky, poznávání a psaní číslic do 3, spojování číslic se správným počtem, úkoly s geometrickými tvary ve formě omalovánek, grafomorické úkoly, části těla, jarní úkoly, básnička „Konvalinka“

Jára B. – čtení zadaných slov, půlené obrázky, poznávání a psaní číslic do 3, spojování číslic se správným počtem, úkoly s geometrickými tvary ve formě omalovánek, části těla, jarní úkoly – měsíc březen, básnička „Konvalinka“

Kačka – skládání půlených obrázků, stínové obrázky, stejné geometrické tvary, poznávání číslic do 3, spojování s počtem, části těla, čtení vybraných slov, grafomotorické úkoly

Mirka, Jára G. – čtení a opis slov a vět, 1. písmeno ve slově, jarní úkoly – měsíc březen, skládání rozstříhaných obrázků květin podle písmenek, básnička „Konvalinka“, počty do 10 – rozklady čísel, doplňování číselné řady do 20, psaní číslic 1-20, geometrické tvary – omalovánky

Lukáš – čtení a opis slov a vět, 1. písmeno ve slově, jarní úkoly – měsíc březen, básnička „Konvalinka“, části těla, poznávání číslic do 10, spojování se správným počtem, stínové obrázky

Vašík – navštěvuje školu v Lázních Klimkovice

Snažte se chodit na procházky za každého počasí, můžete podnikat krátké výlety po Mostě i jeho okolí. Slunečných dnů snad bude přibývat.

Všichni se opatrujte a mějte se pěkně.

                                                                    p. uč. Lenka Frolíková