Archiv: !

3.BS - DV

8.3.2021

Milé děti a rodiče!

Děkuji všem za spolupráci, včasné vyzvedání úkolů a jejich pečlivé vypracování.

Úkoly si rozvrhněte na celý týden dle vašich možností.

Pevné zdraví a dobrou náladu vám přeje paní učitelka Regina Muchnová

ZŠS díl I

ČTENÍ + PSANÍ – březnová křížovka s tajenkou (viz předané úkoly).

POČTY – číslice před a za do 10, do 100 (viz předané úkoly).

PRVOUKA – Téma: Česká republika

-       Shlédni krátké video: https://edu.ceskatelevize.cz/video/452-nase-zeme-ceska-republika?vsrc=predmet&vsrcid=prvouka a odpověz na otázky (viz předané úkoly).

ZŠS díl II

ROZUMOVÁ VÝCHOVA – číselná řada do 5, přiřazování obrázků podle počtu k číslici, hrátky s čísli do 5 (viz předané úkoly).

SMYSLOVÁ VÝCHOVA – Procvičování pojmů vpravo, vlevo, uprostřed, před, za – umísťování předmětu podle diktátu.