Archiv: !

5.AS - DV

8.3.2021

Vážení rodiče, 

předání úkolů opět proběhne v pondělí mezi 10.00 – 11.00 hod. Přineste s sebou již vypracované úkoly z minulého týdne. Některým žákům zasílám úkoly emailem, tak prosím rodiče o zpětnou vazbu. . 

Jarka – čtení – čtení s porozuměním (vybrat správnou odpověď na otázky) 

             psaní – přepis textu (dodržování interpunkcí)

             počty – sčítání desítek 0–100 (Matýskova matematika) 

             prvouka – orientace v čase (v kolik hodin vstáváš, kdy obědváš...)

Procvičování známých básniček – Sluníčko se probudilo, Pravá ruka, levá ruka....

Pracovní listy osobně předány.

David – čtení – čtení slabik

              počty – najdi stejná trička a zapiš jejich počet

              psaní – opis slabik

              prvouka – orientace v čase (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer)

Procvičování známých básniček – Sluníčko se probudilo, Pravá ruka, levá ruka....

Pracovní listy zaslány do OCSS (Obrnické centrum sociálních služeb)

Šimon – čtení – pojmenovat zvířátka na obrázcích a určit první hlásku 

              psaní – grafomotorická cvičení (dokreslit obrázky podle předlohy)

              počty – spočítej pouze lesní zvířátka a zapiš jejich počet 

              prvouka – orientace v čase (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer)

Procvičování známých básniček – Sluníčko se probudilo, Pravá ruka, levá ruka....

Pracovní listy zaslány emailem.

Matyáš – rozlišování teplé x studené, přelévání vody z hrnečku do hrnečku, třídění předmětů podle velikosti (výrazně odlišné předměty), navlékání velkých pěnových korálků.na bužírku. 

Pracovní pomůcky předány osobně.

Šárka, Davídek – vnímání vlastního těla (napodobování pohybů), plnění jednotlivých příkazů – jdi ke stolu..., přelévání vody z hrnečku do hrnečku, vkládání správných tvarů do otvorů.  

Pokud budete potřebovat, volejte, pište. Přeji mnoho úspěchů

Mnoho úspěchů přejí paní učitelka I. Jelínková a paní asistentky.