Archiv: !

6.CS - DV

8.3.2021

Vážení rodiče a milé děti,

moc Vás všechny zdravíme a vzpomínáme na Vás, jestli jste všichni zdrávi. Jak zvládáte vypracování pracovních listů. Nezapomeňte si dělat přestávky mezi jednotlivými úkoly, protřepejte si ruce a pak po odpočinutí pracujte. (Podrobný popis při vypracování je popsán na pracovních listech).

Čtení - PL: Čtení textu ze Slabikáře - pro maminku. Čteníčko: skládání slov ze slabik, rozklad slov na slabiky, globální čtení - opakování holých vět.

Počty - PL: Určování času během dne a doplňování do tabulek pod obrázky (celé hodiny, půl hodiny).

Psaní - PL: Nácvik psacího písma, slabik, slov - písmeno c, C - 5.třída; r, R - 6.třída; D, L: opis holých vět.

Prvouka - PL: Víš, co to je úraz? A co nemoc? Pozorně si prohlédni obrázky a poraď se s maminkou při rozhodování a podtrhávání obrázků.