Archiv: !

8.BS - DV

8.3.2021

Milí žáci, učivo na další týden máte opět připravené na pracovních listech a je následující:

ČJ

7. ročník – vzory rodu ženského, opakovat vzory rodu středního, vyjmenovaná slova

Martin - číst denně alespoň 5 minut přiměřený text a psát slova dle diktátu!

8. ročník - opakování určování mluvnických kategorií u podstatných jmen i sloves. Najít v článku (PL) přídavná jména.

NJ 7., 8. ročník – upevňování slovní zásoby, překlad

M

7. ročník – procvičovat násobení a dělení, násobení dvojciferným číslem

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/pisemne-nasobeni-dvojcifernym-cinitelem/pocitani-s-beruskou/priklady.html

8. ročník – výpočet zlomku z celku

D

7. ročník – život na hradě, odpovědi na otázky

8. ročník – průmyslová a zemědělská revoluce, práce s textem – Marie Terezie (opakování)

OV

7. ročník – problémy lidské nesnášenlivosti

8. ročník – nebezpečí rasismu

Z

7. ročník - Ústecký kraj

8. ročník – státy severní Evropy – test

P

7. ročník - bezobratlí živočichové – namaluj zástupce

8. ročník - trávicí soustava – zuby

 

ZŠS

ČT 

Lukáš – skládání správných polovin obrázků a písmen, pojmenování obrázků

Honza, Ondra – slova opačného významu, užití slov ve větě, čtení vět s porozuměním

PS – psaní slov dle diktátu (denně napište alespoň 5 slov) psacím i tiskacím písmem

PO

Lukáš – písemné sčítání a odčítání do 100

Honza, Ondra - dělení č. 2 - znázornění

OV  - projevy rasismu a vandalismu

P - volně žijící zvířata – pole, les, louka - zástupci

Všem přeji hodně zdraví. Věra Tučková