Archiv: !

PS ZŠS - DV

8.3.2021

Uvolňovací cvičení – déšť

Opět dbejte na správný úchop tužky. Děti budou tužkou napodobovat kapky deště. Šikmé čáry shora dolů.

Pracovní list – stíny

Pracovní list rozstřihněte, vznikne Vám pracovní list s černými stíny a list s barevnými půlenými obrázky. Barevné půlené obrázky rozstříhejte a lepte na správný tvar černých stínů.

Ovoce a zelenina

Děti by měly umět pojmenovat ovoce a zeleninu na obrázku nebo na Váš slovní pokyn ukázat. Zelenou pastelkou zakroužkují zeleninu a červenou pastelkou zakroužkují ovoce. Všechny obrázky potom vybarví podle skutečnosti.

Pracovní list – Příroda se probouzí

Přečtěte si s rodiči básničku. Říkejte, co je na obrázcích. Děti na slovní pokyn ukazují. Obrázky rozděl na zimní a jarní. Všechny obrázky jarní zakroužkuj zeleně a všechny zimní modře. Obrázky vybarvi.

Pracovní list – omalovánka

Vybarvi zvířátko. Snaž se nepřetahovat. Měj správný úchop. Vybarvi podle skutečnosti.

Pracovní list – geometrické tvary – (dělá pouze to dítě, které tento pracovní list dostalo)

Namaluj podle pokynů na pracovním listě geometrické tvary do okýnka.