Archiv: !

PŠ1A - DV

8.3.2021

Český jazyk – pracovní list podstatná jména, vyhledání podstatných jmen v textu. Opakujte rody podstatných jmen, číslo jednotné a množné. Procvičujte hlasité čtení. Zopakujte také vyjmenovaná slova, vyplňte pracovní list.

Matematika- Opakujeme zlomky, pracovní list – cvičení 1,3,4 ,5. Sčítejte a odčítejte do 1000, písemně, kontrolu proveďte na kalkulačce, kterou máte v mobilu.(20 příkladů).

Rov – zopakujte si opěrnou soustavu (kostru), na internetu či v encyklopediích najděte, jaký význam má oběhová soustava a vylučovací soustava a zapište poznatky do pracovního listu. Vysvětlete, jakou funkci má srdce v těle člověka a k čemu slouží ledviny.

ZV- péče o tělo, hygienické návyky, péče o vlasy, pleť.

PP- pracovní list Smysly-chutě: rozdělení potravin do čtyř skupin, vystříhat, nalepit. Vyhledejte v různých letácích obrázky různých potravin, vystříhejte je, a uschovejte, budeme je ve škole potřebovat ( rozdělujte je na zdravé a nezdravé, kalorické, nekalorické, ovoce a zeleninu)