Archiv: !

PŠ1B - DV

8.3.2021

Český jazyk – kniha str. 28, cv. 1. opiš do sešitu, doplň i/í, y/ý, červeně podtrhni podstatná jména, modře slovesa, zeleně přídavná jména.  Str. 34, cv. 3. – doplň a opiš do sešitu. Vypracuj pracovní listy.

Čítanka – str. 62 – čti potichu, zkus si zapamatovat obsah textu

Matematika – vypočítej slovní úlohu na pracovním listě, doplň geometrické tvary na pracovním listě – rýsuj podle pravítka a ostrou tužkou!  Učebnice str. 59, cv. 1. – opiš do sešitu a vypočítej všechny tři sloupečky.

Rodinná výchova – učebnice zdravovědy str. 12 – přečti, věnuj pozornost stavbě kosti a spojení kostí. Učebnice modrá – str. 14 – Co je to aktivní odpočinek, tvůj volný čas a co jsou přiměřené pohybové aktivity.

Příprava pokrmů – oranžová učebnice ROV str. 21 - 22 – stravovací návyky, denní stravovací režim, vyplň test. Učebnice Technologie – str. 16 – 18 přečti, prohlédni si letáky, vystříhej obrázky různých druhů mas, nalep do sešitu s popisem, o jaký druh masa jde (i mletá masa). Zkus s pomocí internetu ke každému druhu napsat, jaké pokrmy se z něj připravují. Zadejte si do vyhledávače (440) Co se jedlo v 16. století? Dnes by to určitě neprošlo! | Zmlsané dějiny | MALL.TV - YouTube a poslechněte si pana Vaňka O stravování v minulosti.

Když budete unavení, pusťte si (440) Byl jednou jeden život 1986 07 Srdce - YouTube -  dovíte se o srdci

Vypracujte zadané pracovní listy, které mi další pátek odevzdáte, vše ohodnotím a uložím do vašich složek. V rámci ručních prací byste měli zvládnout vytřít podlahu, vyluxovat, umýt nádobí a vyžehlit rovné prádlo ( ručníky, utěrky….), tak pomozte doma ať není maminka na vše sama. Opatrujte se a chovejte se zodpovědně. Myslím na vás.

P. S. pokud si nebudete vědět, napište! Vaše třídní učitelka

Přírodopis – látky a jejich vlastnosti, měření a převody jednotek – vypracuj pracovní listy dle návodu - P vypracujte PL a nalepte do sešitu

p. učitelka M. Stutz