Archiv: !

3.BS - DV

15.3.2021

Milé děti a rodiče!

Děkuji všem za spolupráci, pracujete velmi pečlivě a svědomitě. Děkuji také některým rodičům za zaslaná videa, jak děti pracují J.

Pevné zdraví a dobrou náladu vám přeje paní učitelka Regina Muchnová

ZŠS díl I

ČTENÍ – Obrázková básnička „Jaro“, čtení krátkých vět a přiřazení správného obrázku (viz předané úkoly).

PSANÍ – doplnění chybějících písmen do slov (viz předané úkoly).

POČTY – doplň správné znaménko do příkladu (viz předané úkoly).

PRVOUKA – Téma: Jaro

-       Vystřihni a zahraj si jarní domino

-       Doplň jarní obrázkové sudoku

-       Rozstříhej obrázek Petrklíče, znovu poskládej a nalep na papír.

ZŠS díl II

ROZUMOVÁ VÝCHOVA – čtení krátkých vět s obrázky, číslicemi do 5 a barvami. Spojování předmětů se svými stíny. (viz předané úkoly).

SMYSLOVÁ VÝCHOVA – Postav ze stavebnice nebo kostek stejnou stavbu, jako rodiče. Kdo postaví větší komín?